• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


"ATAMIZIN DUASI"NIN ERMENİ KIPÇAKÇASI BİR VERSİYONU
( AN ARMENO-KIPCHAK VERSİON OF THE LORD'S PRAYER )

Yazar : EDWARD TRYJARSKI   Çeviren  Musa Salan
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 83-90
1087    1556


Özet
Bu makale, Türkçe olarak en eski örneği Codex Cumanicus’ta bulunan ve tarihî Türk yazı dillerinde başka varyantları olan Hıristiyanlık metinlerinin temel unsurlarından biri “Atamız’ın Duası”nın Ermeni-Kıpçakça versiyonunu ilk defa bilim camiasına tanıtmaktadır. Roszko’nun Ermeni harfli yazmalarını içeren kataloglarında ve Zająnczkowski’nin bu duanın yedi Türkî versiyonu ele alan makalede yer almayan bu metin Polonya Ulusal Kütüphanesi Czartoryski koleksiyonundaki Ermeni-Kıpçakça bir ilahi-dua kitabının içinde keşfedilmiştir. Bu dua metni Kıpçakça oluşu dolayısıyla Codex Cumanicus’ta bulunan diğer Kıpçakça versiyon ile gramatikal ve leksikal karşılaştırılmaya tabii tutulmuş, ortak noktalar ve farklar ortaya konmuştur. Söz konusu Hıristiyanlık metni bu dinin her mezhebinde mevcut olmakla birlikte, her mezhebin bu duada farklılık arz eden unsurları bulunmaktadır. Bu versiyonun Latin versiyonlarında görülmeyen “şükür duası” (doxology) içermesi de yazıcının bu metni Ermenice “Atamız’ın Duası”ndan çevirdiğini göstermekte; ancak tam olarak hangi metnin kullanıldığı gizemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ermeni-Kıpçakça, Atamızın Duası, Hıristiyanlık metinleri, şükür duası, codex cumanicus

Abstract
This paper introduces the first example of the Lord’s Prayer in Armeno-Kipchak. The Turkic version of this prayer, which is one of the basic texts of Christianity, was first seen in Codex Cumanicus, and in other Turkic texts in following periods. This Armeno-Kipchak version, which was absent in the catalog of Armenian manuscripts written by Roszko, and in the article Zająnczkowski compared seven Turkic versions of Lord’s prayer, has been discovered in a breviary of Armeno-Kipchak preserved in Czartoryski collection of Polish National Library. Since this version is of Kipchak origin by language, it has been grammatically and lexically compared with the version of Codex Cumanicus, and between these two versions, similarities and differences have been presented. Despite every sect of Christianity has this prayer, each of them have their own peculiarities. The fact that Armeno-Kipchak version has doxology, which is absent in Latin versions, indicates that the scribe must have translated it from an Armenian version of Lord’s Prayer. It, however, is still unknown to us of what Armenian version he made use.

Keywords
Armeno-Kipchak, Lord’s Prayer, Christianity texts, doxology, Codex Cumanicus
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri