• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YAPISÖKÜCÜLÜK VE ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN’İN BAHÇESARAY ÇEŞMESİ’Nİ YAPISÖKÜCÜ OKUMA
(DECONSTRUCTION AND A DECONSTRUCTIVE READING OF ALEXANDER SERGEYEVICH PUSHKIN’S THE FOUNTAIN OF BAKHCISARAI )

Yazar : Sevgi ILICA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 316-329
1036    1596


Özet
Yapısökücülük, Plato’dan günümüze süregelmiş Batı kültür, felsefe ve edebiyatının rasyonel, determinist, tekçil ve sorguya kapalı geleneksel değer sistemini kökünden sarsan eleştirel bir yaklaşımdır. Yapısökücülük yapısalcılık ötesi ve postmodernizmin en önemli ürünlerinden biri olarak kabul görmektedir. Çalışmamızda öncelikle yapısökücülüğün oluşmasına zemin hazırlayan tarihsel sürece değinilecek, ardından yapısökücülüğü olabildiğince açık ve anlaşılır şekilde ifade edebilmek amacıyla yaklaşımın özünü oluşturan ‘sesmerkezcilik’, ‘sözmerkezcilik’ ve ‘difference’ kavramları açıklanacak ve son olarak Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in Bahçesaray Çeşmesi (Bahçisarayskiy fontan) isimli poeması üzerinde gerçekleştirilen öznel yapısökücü okuma deneyimi aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yapısökücülük, postmodernizm, Puşkin

Abstract
Deconstruction is a critical approach shaking the roots of traditional value system of West culture, philosophy and literature ongoing from Plato to our present days which is rational, determinist, monistic and closed to questioning. Deconstruction is considered as one of the most important products of post-structuralism and postmodernism. In our study firstly will be touched on the historical process laying groundwork for formation of deconstruction, subsequently in order to express deconstruction plainly and simply as much as possible will be elaborated on concepts of ‘phonocentrism’, ‘logocentrism’ and ‘difference’ that are the essentials of the approach and lastly will be conveyed the subjective deconstructive reading experimentation carried out on the poem the Fountain of Bakhchisarai of Alexander Sergeyevich Pushkin.

Keywords
Deconstruction, postmodernism, Pushkin
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri