• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BÜYÜK VATAN SAVAŞININ GÖLGESİNDE RUS EDEBİYATINA BAKIŞ
(OVERVIEW TO RUSSIAN LITERATURE IN THE LIGHT OF THE GREAT PATRIOTIC WAR )

Yazar : Badegül CAN EMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 42-49
6036    4281


Özet
Büyük Vatan Savaşı Rus halkının geçirdiği en zor süreçlerden biridir. Rus halkı Nazi-Almanlarına ve Faşizm’e karşı verdikleri bu savaşı yalnızca siperlerde değil, ruhlarının derinliklerinde yaşamışlardır. Yıkıntısı hala hafızalarda yer tutan bu süreç, pek çok edebi yapıtın başlıca konusu olmuştur. Edebiyat halkın duygularını harekete geçirme, yaşanan zulmü tüm gerçekliği ile yansıtma görevini üstlenir. Dönem edebiyatı, savaşı bizzat yaşamış cephe yazar ve şairlerinin deneyimleriyle ve realist unsurlarla zenginleşmiştir. Bu çalışmada özgürlükleri için çarpışan insanların yoğun ve dramatik deneylerini ortaya koyan Büyük Vatan Savaşı dönemi Rus Edebiyatı genel hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılacak, savaşın insanlarda bıraktığı izler edebi metinler üzerinden sürülecektir.

Anahtar Kelimeler
Rus Edebiyatı, Büyük Vatan Savaşı, Cephe yazarları, Savaşın yansımaları

Abstract
The Great Patriotic War is one of the most terrible experiences the people spent. This war that Russian people gave against Fascism and The Nazi-German, not only the trenches, but also lived in the depths of their souls. This process, which is ıts ruins still in our memories, has been the main subject of many literary works. Literature assumes the role of mobilizing the feelings of the people and projection with all the reality what happened. Literature of the period enriched with experiences of front-writers and poets who personally experienced the war and with realist elements. In this study, Russian Literature of period of the Great Patriotic war, which is reveal intense and dramatic experiments of people fighting for their freedom, studied to evaluate in general terms and tracks left by the war in humans will be put through by literary texts.

Keywords
Russian Literature, The Great Patriotic War, The authors of the front, Reflections of the war
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri