• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


XX YÜZYILIN 80'Lİ YILLARINDA ERMENİLERİN DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİNDE AZERBAYCANLILARA KARŞI BÖLÜCÜLÜK HAREKATI RUSYA TARİHÇİLİĞİNDE
(THE AZERBAİJANİ ANTİ-SEPARATİSTMOVEMENT İN THENAGORNO-KARABAKHREGİON OF THEARMENİANS İN THE 80S OF XX. CENTURY )

Yazar : Halima KAZIMOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 23-29
1001    1571


Özet
Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında eski Sovyet coğrafyasında kendi bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna halklar mücadeleye başladılar. Azerbaycan halkı da bu türden mücadeleye katıldı. İşte bu gergin siyasi dönemde onun toprak bütünlüğü için iç ve dış güçlerin saldırısı güçlendi. Tarih boyu Azerbaycan için tehlike kaynağı olan Hıristiyan bileşikleri yapay Dağlık Karabağ yarattılar. Halen çözüm bekleyen bu sorun hakkında binlerce kitap ve makaleler yayımlandı. Tetkik edilen bu makalede Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun Rusça yazılmış kaynaklarda hangi yönde aydınlatılması incelenmişdir. Yazarların Dağlık Karabağ sorununun Rusça yazılmış tarihi kaynaklarda tahlilleri gösteriyor ki, çoğunluk tarih bilimciler sorunun incelenmesinde kendi olanaklarından gerekli düzeyde kullanmamışlardır. Onlar soruna ait bazı makale ve kitaplar yazsalar da, bu bilgiler olmayan objektif, önyargılı yaklaşımların yeterince fazlalığı ile göze çarpıyor. Birçok Rus tarihçilerin yaptığı çalışmaların yeniden incelenmesi gerekmektedir, buna neden ise onların Ermeni kaynaklarından aldıkları bilgilere olguları eklemeden olduğu gibi kitaplarında vermeleridir. Amaç ise uluslararası sosyal fikri aktarmak ve Türk dünyasının bir parçası olan Azerbaycan hakkında dezenformasyon yaymaktı.

Anahtar Kelimeler
Dağlık Karabağ, çatışma, Sovyet İmparatorluğu, tarihçilik, Rusya

Abstract
At the collapse of the Soviet empire, in the former Soviet Union the people began to struggle for their independence and freedom. Like other peoples Azerbaijan also joined this struggle. Namely in such a tense political situation had intensified aggression against its territorial integrity of the internal and external forces. The Christian unions that were danger for Azerbaijan throughout the history artificially created Daghlig Garabagh conflict. Thousands of books and articles have been published about this conflict still waiting for its solution. In the present article is analyzed the direction in which the Armenian-Azerbaijani Daghlig Garabagh conflict is being illuminated in Russian-language literatureThough they wrote a number of articles and books on the problem, it is noticeable the abundance of biased prejudiced attitudes in these information. The authors of the majority of articles on Daghlig Garabagh conflict published in journals and books in Russia are Russians and Armenians. Many Russian scientists have given in their books imformation taken from the Armenian sources not adding the facts, despite of the need to examine and investigate them.

Keywords
Daghlig Garabagh conflict, the Soviet Empire, historiography, Russia
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri