• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AZERBAYCAN VE ANADOLU FOLKLORUNDA MEVSİMİ OYUN VE TEMAŞALAR
( THE SEASONAL PLAYS AND SHOWS İN AZERBAİJAN AND ANATOLİA FOLKLORE SUMMARY THE FİRST PERFEC )

Yazar : Meleyke MEMMEDOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 39-46
994    1687


Özet
Halk oyunlarının kamil ilkin örnekleri ayrı ayrı merasimlerle, özellikle de mevsim merasimleriyle ilgili olmuştur. Halk tarımcılık, çiftçilik hayatı ve doğayla ilgili olan bu oyunlarda her zaman bolluk arzulamış, mevsimleri övmüş, onların gelişini şarkılarla, danslarla, oyun ve temaşalarla karşılamıştır. Çeşitli inançlarla, hayat tarzı, emek faaliyetiyle ilgili oyunlar içinde mevsimi oyunlar yağmur yağdırmak, yağmuru kesmek, güneşi çağırmak, ateşi tutuşturmak, rüzgarı çağırmak, rüzgarı durdurmak gibi işlemleri yerine yetirmek için oynanılmıştır. Bu tür oyunlarda taş kitabelere kazınmış ve Türk halklarının bize gelip ulaşmış en eski oyunları olan, sonralar milli danslarda, halaylarda, çeşitli oyun ve temaşalarda kendine yer edinmiş “dansiçi oyunların” dans unsurları ve eski Türk inançlarının izleri korunmuştur. Mevsimi oyunlar genellikle bağbozumu, hasat, çeşitli bayram temizlikleri zamanı ve çeşitli mevsimlerle - ilkbahar, yaz, sonbahar, kışla ilgili oynanılmıştır. Makalede mevsimi oyun ve temaşalar genel olarak dört başlık altında tasnif edilmiştir: 1) Bağbozumu oyun ve temaşaları, 2) Bayram temizliği zamanı oyunları, 3) İlkbahar Yaz mevsimi oyun ve temaşaları, 4) Sonbahar Kış mevsimi oyun ve temaşaları.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: mevsim, oyun, temaşa, folklor, yağmur, rüzgar, bayram, temizlik.

Abstract
Summary The first perfect samples of the folk plays have been connected with different ceremonies, especially the seasonal ceremonies. In these plays that belonged to the economy, labor life and nature the people have been wished the abundance, praised the seasons and they have been met their coming with songs, dances and plays. Among the plays connected with the various believes, life styles and the labor activities, the seasonal plays have been played for executing some functions such as to cause to rain, to stop the rain, to call the sun, to incandesce the fire, to call the wind and to stop the wind. Scraping inscription on a stone and being the most ancient plays coming from the Turkic nation, and the dance elements and the signs of the ancient Turk believes of the “plays which in the inside of the dance” have been kept in these kinds of plays which have taken an important place in national dances, Turkish folk dances, various plays and shows. The Seasonal plays have been played mainly in the harvest holiday, during the various holiday subbotniks and with the various seasons such as spring, summer, fall and winter. Also in the article the seasonal plays and the shows has been classified under four titels: 1) The harvest holidays and plays, 2) Holiday subbotnik plays, 3) Spring-summer plays and shows, 4) The plays and the shows of the fall-winter.

Keywords
Key words: season, play, show, folklore, rain, wind, holiday, subbotnik.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri