• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


NIZAMI ƏDƏBI IRSININ ÖZBƏK ƏDƏBIYYATINDA TƏSIRI, ÖZBƏK ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKISTANDA NƏŞRI MƏSƏLƏLƏRI
(THE INFLUENCE OF THE LITERARY HERITAGE OF NIZAMI ON THE UZBEK LITERATURE, HIS STUDY IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM AND ISSUES OF HIS PUBLICATIONS )

Yazar : Almaz Ülvi BİNNATOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 57-63
4780    4804


Özet
M?qal?d? dahi Nizaminin ?d?bi ş?xsiyy?tinin v? irsinin özb?k ?d?biyyatına t?siri, özb?k ?d?biyyatşünaslığında öyr?nilm?si kimi m?s?l?l?r elmi-n?z?ri fikir kontekstind? araşdırılmışdır. Yeri g?ldikc?, Az?rbaycan v? özb?k t?dqiqatçılarının fikirl?rin? d? isnad edilmişdir. M?qal?d? Nizami ?s?rl?rinin Özb?kistanda n?şri m?s?l?sin? n?z?r yetirilmişdir.

Anahtar Kelimeler
Nizami Gəncəvi, özbək ədəbiyyatı, ədəbi təsir, özbək ədəbiyyatşünaslığı, ədəbi əlaqələr, Nizaminin Özbəkistanda nəşrləri, klassik irs.

Abstract
In the present article we study the influence of the great literary genius Nizami and his heritage in the Uzbek literature, the study of his work in the Uzbek literary criticism in the context of scientific-theoretical views. By necessity the author refers to the views of the Uzbek researchers as well. The article also researches the issues of the publications of Nizami’s works in Uzbekistan.

Keywords
Uzbek literature, the publications of Nizami’s works in Uzbekistan, of scientific-theoretical views
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri