• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KUZEYDOĞU ASYA'DA ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE MOĞOLİSTAN
(ENERGY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA AND MONGOLIA )

Yazar : Myagmarsuren DASHZVEG    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 42-46
4859    4723


Özet
Moğolistan, daha yüksek oranlarda enerji talebi artışı ile karşılaşan potansiyel enerji kaynaklarına sahip Kuzeydoğu ülkelerinden biridir. Bu bölgede enerji işbirliği son dönemlerde gelişmeye başladığından, Moğolistan bu süreçte bir yer edinme girişiminde bulunmaktadır. Kuzeydoğu Asya'da oluşacak Hükümetlerarası Enerji İşbirliği Danışmanlığı mekanizması, bölgedeki enerji güvenliği ve enerji temininin sürekliliği için önemlidir. Moğolistan'ın çıkarları, bu entegrasyonun ve işbirliğinin gelişimine doğrudan bağlı bir hale gelmiştir. Dolayısıyla, Moğolistan bu doğrultuda inisiyatifler almış ve sürekli olarak da katılımda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Moğolistan, enerji işbirliği, Kuzeydoğu Asya

Abstract
Mongolia is one of the Northeast Asian countries with potential energy resources that have experienced higher rates of growth in demand for energy. As the energy cooperation in this region has just recently started developing, Mongolia has been attempting to take up a position in this process. The mechanism for Inter-Governmental Consultation on Energy Cooperation in Northeast Asia is crucial to the energy security and stable energy supply in the region. Interests of Mongolia have been directly dependent on the development of this cooperation and integration, thus Mongolia has constantly participated and taken initiatives on the way.

Keywords
Mongolia, energy, Asia and Mongolia
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri