• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ
(AN İNVASION, A TRANSFORMATİON: EFFECT OF MONGOL İNVASİON ON CUMAN/KİPCHAKS )

Yazar : Aslı ÇANDARLI ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 181-190
5337    5056


Özet
Moğollar ve Kuman/Kıpçaklar…Her ikisi de yaşadıkları döneme damga vurmuş, sahip oldukları konar göçer kültür ile yerleşik toplumların hayatında derin izler bırakmış iki halktır. Bilindiği üzere Kuman/Kıpçakların siyasi hayatı Moğol istilası nedeni ile sonlanmıştır. Aslında ilk bakışta bir felaket olarak değerlendirilebilecek söz konusu istila hareketi diğer tüm halklar için olduğu gibi Kuman/Kıpçaklar için de tam bir dönüm noktasıdır. Kuman/Kıpçak birliği şeklinde var olan siyasi etkinliği sona erdirmiş ya da sahip olunan verimli arazilerin ve ticari kazanç açısından çok faydalı coğrafi sahaların elden çıkmasına neden olmuş olması istilanın bir boyutu iken Kuman/Kıpçakların özellikle Bulgar ve Macar sahasında oldukça etkin bir rol oynamaları sonucunu beraberinde getirmiş olması ve söz konusu devletlerin hayatında askeri ve hatta idari önemli görevler almalarını sağlaması diğer bir boyutudur. Bu noktada Moğolların XIII. Yüzyılda gerçekleşen yıkım hareketi Kuman/Kıpçak tarihini sona erdiren değil yön değiştirmesine vesile olan bir hareket olarak algılanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Moğol, Kuman/Kıpçak, İstila

Abstract
Mongols and Cuman/Kipchaks…Both of them are folks that made an impact on their era, and left a mark on the people they come across or were neighbour with, their culture. As is known, Cuman/Kipchaks political life ended because of Mongol invasion. İnfact, subject invasion movement that can be seen as a disaster at first sight, is a turning point for Cuman/Kipchaks like any other community While ending the Cuman/Kipchak political association or causing loss of geographical land with fertile lands and high trading profits is one dimension of the invasion, causing Cuman/Kipchaks playing a big role especially in Bulgarian and Hungarian land and evenplaying a part in military and governing positions of these countries is another dimension. İn this aspect, Mongol invasion in XIII. century is not to be seen as an end to Cuman/Kipchak history, but a rather turning point.

Keywords
Mongol, Cuman/Kipchaks, İnvaion
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri