• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


NAHÇIVAN'DAKI ERKEN TUNC ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ KİL HAYVAN FİGÜRLERİ
(EARTHENWARE ANIMAL FIGURE DISCOVERED IN MONUMENT BELONG TO EARLY BRONZE AGE IN NAKHCHIVAN )

Yazar : Toğrul HALİLOV    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 1-10
6184    4439


Özet
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin eski ve zengin bir geçmişi vardır. Bu bölgede bulunan arkeolojik yerleşimlerin bir grubu Erken Tunç Çağına aittir. Yerleşimlerden çok sayıda arkeolojik malzemeler bulunmuştur. Bu arkeolojik bulğular çanak, çömlek vb. kil kablardan, süs eşyalarından, kil hayvan figürlerinden vb. oluşurlar. Azerbaycan arkeoljisinde gil hayvan figürilerinin araştırılması önemli yer tutmaktadır. Kil hayvan figürilerinin araştırılması sonucunda bazı önemli bilimsel sonuçlara varmak olasıdır. Makalede Nahçivan’daki Erken Tunç Çağı yerleşimlerde bulunmuş kil figürinlerden bir grubu (boğa, keçi, köpek, at) araştırılmıştır. Bunlar Güney Kafkasya ve Orta Doğu arkeolojik yerleşimlerinden bulunmuş arkeolojik malzemelerle kıyaslamıştır. Bilimsel araştırma sonucunda belirlenmiştir ki, kil hayvan figürinleri eski çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan aşiretlerin yaşam tarzını ve dini-ideolojik görüşlerini yansıtiyor.

Anahtar Kelimeler
kil hayvan figürleri, Nahçivan, Erken Tunc çağı, ciftçi ve hayvandar aşiretler, Güney Kafkasiya, Orta Doğu.

Abstract
Old and has a rich history of Nakhchivan Autonomous Republic. This is a group of archaeological sites in the region belong to the Early Bronze Age. Found a large number of settlements in archaeological materials. These archaeological findings of pottery clay bowl sorts, ornaments, clay animal figures and so on. are formed. Azerbaijan plays an important role arkeoljisinde gil investigate animal figures. Some important conclusions can be drawn as a result of the scientific investigation of animal figürilerinin clay possible. In the thesis a part of earthenware figures (ox, goat, dog, horse, ) discovered in monument belong to early bronze age in Nakhchivan are learned. And they are compared with archaeological materials discovered archaeological monument of south Caucuses and Near East. Result of investigating is definite that earthenware animal figures reflected mode of life, religious-ideological views of plougher and cattle-breading tribes of Nakhchivan.

Keywords
Earthenware animal figure, Nakhchivan, early bronze age, plougher and cattle-breading tribes, south
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri