• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ӨЗБЕКІСТАН ТУРИЗМІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТАЛДАНУЫ
(ÖZBEKİSTAN TURİZMİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZ EDİLMESİ )

Yazar : Nurzhan ABİSHOV  Aizhan ABİSHOVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 116-126
4678    3994


Özet
Нарықтық жағдайындағы туристік бизнестің дамуы рекреациялық ресурстарды, капиталды, технологияны және кадрларды талап етеді. Туризм Орта Азия аймағында ғана емес, сонымен қатар Европа мен Азия арасында дамиды деп күтілуде, бұл Дүниежүзілік туризмге жаңа ресурстардың пайда болғандығын көрсетеді. Өзбекстанға келген туристтерді көршілес Қазақстанның Түркістан қаласына тартуды іске асыру үшін, алдымен сол елдің туризм саласындағы жетістіктері мен туризм салаларының дамуын білудің маңызы үлкен. Осы себептенде бұл мақалада Өзбекстан Респуликасының туристік- рекреациондық ресурстарының дамуына талдау жасалады. Тақырыптың негізгі мақсаты мен міндеті: Өзбекстанның табиғи-рекреациялық ресурстарын, оларды пайдалануын, туризмнің ел экономикасындағы алатын орнын, теориялық даму негіздерін зерттеу болып табылады. Туристік рекреациялық ресурстарына байланысты туристік аудандастыру арқылы зерттеу үшін келесі міндеттерді қарастырдық: 1) Өзбекстанның рекреациондық ресурстарын, оның табиғи рекреациялық нысандарының мүмкіншіліктерін және оларды туризм саласын дамытуда пайдалану; 2) Өзбекстанның табиғи рекреациондық мүмкіндіктерін пайдаланып туризм дамуының негізгі тенденцияларын үйрену; 3) Өзбекстанның туризм дамытудағы келешек бағыттары. Зерттеу объектісі: Өзбекстанның туристік-рекреациондық ресурстары.

Anahtar Kelimeler
Özbekistan turizmi, analiz etme, turist çekme

Abstract
Pazar durumunda turizm işinin gelişmesi rekreasyon kaynakların, sermaye, teknoloji ve uzman personelin geliştirilmesini talep etmektedir. Turizm ancak Orta Asya'da değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu da Dünya turizmde yeni kaynakların ortaya çıktığını anlatmaktadır. Özbekistan’a gelen turistleri komşu Kazakistan’ın Türkistan şehrine çekmek için, önce bu ülkenin turizm alanındaki başarılarını ve turizm sektörünün gelişimini anlamak önemlidir. Bu sebeptende bu makalede Özbekistan Cumhuriyetinin turistik kaynaklarının gelişimi analiz edilmiştir. Konunun temel amacı: Özbekistan’ın doğal ve rekreasyonel kaynaklarını, onların kullanımını, ülke ekonomisindeki turizmin rolünü, teorik geliştirme temellerini araştırmaktır. Turistik kaynaklarla ilgili araştırma için aşağıdaki hedefler dikkate alındı: 1) Özbekistan’ın turistik kaynakları, onların doğal, dinlenme tesislerin kapasitesini ve bunların turizm gelişiminde kullanılması; 2) Özbekistan’ın doğal rekreasyon olanaklarını kullanarak turizm gelişmesinin temel eğilimlerini öğrenmek; 3) Özbekistan turizm gelişiminin gelecek yönleri. Araştırma nesnesi: Özbekistan’ın turizm ve rekreasyon kaynakları.

Keywords
Özbekistan turizmi, analiz etme, turist çekme
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri