• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TARIM SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMADA KÖYLERİN SOSYAL ALTYAPISININ ÖNEMİ VE ONU İYİLEŞTİRMENİN ASIL SORUNLARI
(АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДА АУЫЛДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘЕЛЕЛЕРІ )

Yazar : Borash MYRZALİYEV  Aizhan ABİSHOVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 33-39
4500    3185


Özet
Makalede tarım sektörün verimliliğini artırmada köylerin sosyal altyapısının önemi ve onu iyileştirmenin asıl sorunları araştırılmıştır. Kırsal alanlarda sosyal altyapının alanları en büyük ve emek yoğunluğu taleb eden kompleks olduğu ve ülkenin sosyal statüsü ile gelişim umutları bu tarım alanıyla yakından ilişkili olduğu açıklanmıştır.Bu nedenle, ülkede kırsal ekonomi reformasının uygulanması sürecinde ilk önce altyapının gelişimine öncelikli yön verileceği kanıtlanmıştır. Sanayi altyapı oluşturmanın çeşitli aşamalarının üretim sürecinin gelişimine de çeşitli etkisi olacağı bellidir.Üretim nasıl gelişirse, onun altyapısı da ona göre ileriye gelişmesi gerekir.Onların birbirlerine alternatif halde olmaları, ülkemizin tarım sektörü ekonomisinin dinamik gelişimi için üretilen malın sade hacmi değil, kırsal altyapı alanların gelişmeside önemli olduğu araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
tarım, kırsal altyapı, reform.

Abstract
Мақалада аграрлық сектордың тиімділігін арттыруда ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының маңызы және оны жетілдірудің өзекті мәселелері зерттелген. Ауылдық жерлерде әлеуметтік инфрақұрылымның салалары ең ірі, әрі еңбекті көп қажет ететін кешен болып табылатындылығы мен елдің әлеуметтік жағдайы мен даму болашағы онымен тығыз байланысты екендігі ашып көрсетілген. Сондықтан мемлекетте ауыл экономикасын реформалау барысында алдымен инфрақұрылымды дамытуға басым бағыт берілетіндігі дәлелденген. Өндірістік инфрақұрылымды құрудың түрлі кезеңдерінің өндірістік үдерістің дамуына да түрлі әсері болатыны белгілі. Өндіріс қалай дамыса, оның инфрақұрылымы да соған сәйкес ілгері басуы тиіс. Олар бір-біріне баламалы сипат алуы, еліміздің аграрлық секторы экономикасының ырғақты дамуы үшін өндірілген өнімнің көлемі ғана емес, ауылдың инфрақұрылымдық салаларын дамыту да өзекті екендігі қарастырылған.

Keywords
аграрлық сектор, ауыл инфрақұрылымы, реформа
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri