• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAZAKİSTAN’DA ULUSAL İNOVASYON (YENİLİK) ALTYAPISINI GELİŞTİRMENİN ANA YÖNLERİ
(ҚАЗАҚСТАНДА ҰЛТТФЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ )

Yazar : Bibigul ANETOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 87-96
4460    4316


Özet
Makale Kazakistan'da ulusal yenilik altyapısının geliştirilmesinin temel yönlerini incelenmektedir. Araştırma gösterdiği gibi şu anda Kazakistan'da ulusal yenilik altyapısını oluşturmak sadece bilimsel ve teknik alanını geliştirme görevi değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmanın kaynağıdır. Ulusal inovasyon altyapısı çerçevesinde Teknoloji Ticarileştirme yeniliklerin yaratılması ve uygulanması mekanizmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kazakistan'ın ulusal inovasyon sisteminin başlıca örgütsel yenilik altyapı kurumları olarak yenilik geliştirme süreçlerine ve aşamalarında yardım sağlanması için gerekli ve yeterli organizasyon yapısı, mali, personel, malzeme ve teknik donanıma sahip teknoloji parkları ile teknoloji iş-inkübatörler (iş şirketleri) sayılır.

Anahtar Kelimeler
inovasyon altyapısı, endüstriyel inovasyon geliştirme, inovasyon potansiyeli, inovasyon sistemini ol

Abstract
Мақалада Қазақстанда ұлттық инновациялық инфрақұрылымды дамытудың негізгі бағыттары зерттелген. Зерттеу көрсеткендей қазіргі кезеңде Қазақстанда ұлттық инновациялық инфрақұрылымды құру тек қана ғылыми-техникалық саланы дамытудың міндеті ғана емес, сонымен қатар отандық экономиканың бəсекеқабілеттілігін жоғарылатудың қайнар көзі болып табылады. Ұлттық инновациялық инфрақұрылым шеңберінде технологияны коммерцияландыру жаңалық енгізуді іске асыру жəне жаратудың тұтас тетігінің бөлігі болып табылады. Қазақстанның ұлттық инновациялық жүйесінің инновациялық инфрақұрылымның негізгі ұйымдастырушы институттары болып инновациялық дамудың кезеңдері мен үдерісін қамтамасыз ете алатын, қажетті жəне жеткілікті ұйымдастыру құрылымы, қаржысы, кадрлық жəне материалдық-техникалық жағдайы бар технологиялық парктер жəне технологиялық бизнес-инкубаторлар саналады

Keywords
инновациялық инфрақұрылым, индустриялық-инновациялық даму, инновациялық әлеует, инновациялық жүйені
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri