• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ЕСІМДІ БҰЙРЫҚТЫ СӨЙЛЕМДЕР
(NOMINAL TEŞVIK CÜMLELER )

Yazar : Şolpan KARSİBEKOBA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 53-57
5395    4637


Özet
Herhangi bir cümlenin amacı (fiilli veya isim cümlesi olsun) – konuşmacının çeşitli amaçlardan kaynaklanan haberini iletmektir. O, kendisiyle ilgili gerçek bir durumu, bir soruyu veya konuşmaya katılan ikinci bir şahsı anlatabilir. Neticede cümle: haberli, soru ve emir cümleleri gibi fonksiyonel tiplere bölünür. Haberli cümlede konuşma eylemine katılan şahısların doğrudan bağlantısı gerek görülmez (yani konuşmacının verdiği bilgiyi net bir alıcıya göndermesi zorunlu değildir), soru ve emir cümlelerinde ise bu durum farklıdır. Burada sabit bir durum, yani cümlenin net bir alıcıya yönlendirilmesi, konuşma eylemine katılan ikinci bir şahsın aktif reaksiyonunu gerektirir. O, belli bir eyleme katılmak için ikinci şahsa yönelen soru veya emir cümlesinin anlamında açık veya gizli bir şekilde bir görünüme sahip olabilir. Bu, onları (soru, emir cümleleri) haberli cümleden ayırt eden en önemli özelliklerden biridir. Makalede isim kelime sınıfları esas olan emir cümlelerinin dilsel özelliklerinden bahsedilir.

Anahtar Kelimeler
emir cümleleri, konuşma hedefi, konuşma eylemi.

Abstract
The purpose of every sentence (whether it is verbal offer or pronoun proposal) is to express the speaker’s intention. Sentence may contain information about true phenomenon, questions about something or ay express the speaker’s aim of having a communication with the members of the conversation. As a result of these phenomenon sentence can be

Keywords
imperative sentences, the purpose of the speech, the speech act
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri