• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SIRDERYA-KARABAĞ BÖLGESİĞNDEKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ YÜKSELTME PROBLEMLERİ
(THE PROBLEMS OF RAISING BIODIVERSITY OF THE SIRDERYA-KARATAU REGION )

Yazar : Rustem DAYRABAYEV  Gulzhan ABISHOVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 127-130
5743    3684


Özet
Bu makalede, yansıyan sorunlar, korunan toprakları, gelişmiş ?????????????? flora ve fauna bölge. Temsil kavramı, ekolojik mesh amacıyla biyolojik çeşitliliğin korunması. Özellikleri nedeniyle kaynakların korunması ve sürdürülebilir ve biyolojik çeşitlilik bölgeye Syr-darya Karatau özel bir önem yürütülen kapsamlı bilimsel bir araştırma için onları korumak. Değişiklikler ekolojik çevre, ülke, denge bozukluğu arasındaki canlılar ve doğa oluşturmak tükenme tehlikesi bazı hayvan türleri. Biyolojik çeşitliliğin korunması önemli bir sorun, karşı karşıya olduğu uzmanlar tarafından. Bu nedenle koruma amacıyla, biyolojik çeşitliliğin türkistan üzerinde bölgede istenir oluşturmak için ekolojik koridorlar. Yani şimdi olduğu gibi akut sorun ortadan kaybolması bokharan geyik ve karatau argali geri onların büyüklüğü olarak kalkınma için ekolojik koridor gereklidir belli bir alanda rasyonel kullanımı, doğal kaynaklar, yanı sıra yerel yönetimler, bu açık, ilgi çekici yerel halk, proje, hazırlık, yüksek vasıflı, sıkma yasaları devlet tarafından üzerinde pişiriciler, çünkü onlar ana sanıklar vardır kaybolması, bu hayvanların.

Anahtar Kelimeler
doğa koruma, çevre tel örgü, biyoçeşitlilik

Abstract
This article presents the problems of especially protected territories, improving the biodiversity of flora and fauna of the region. Conception of ecological net is presented for maintenance of biological variety. In connection with the features of bioresources and biological variety strongly emphasized the region of Syr-darya Каrатаu, all-round scientific researches are conducted for their defence. Changes of ecological situation on territory of country, an unbalance between living organisms and nature is created danger of disappearance of some types of animals. Maintenance of biological variety one of important problems standing before specialists. Therefore for maintenance of biological variety in Turkistan`s region it offers to create ecological corridors. Because now sharply the problem of disappearance of bokharan deer and Karatau wild rams costs for renewal of their quantity as development of ecological corridor it is necessary in certain territory rationally to use natural resources, close collaboration between a population, and also local authorities of this territory, bringing in of local population to the project, training of the highly specialized personnels, toughening of laws from the side of the state above poachers, because exactly they are main culprits in disappearance of these animals.

Keywords
reserve, ecological net, biological variety
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri