• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ALDAR KÖSE-ŞEYTANI YENEN İLK İNSAN
(АЛДАР КӨСЕ – ШАЙТАНДЫ ЖЕҢГЕН БІРІНШІ АДАМ )

Yazar : Janimgul KAMALKİZİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 11-18
4422    3514


Özet
Мақалада адамзаттың қас жауы шайтанның мақсаты, адамдар арасында шайтанмен күреске шыққан белгілі тұлғалар туралы сөз болады. Батыс елдерінің аңыз кейіпкері Доктор Фауст, шығыс аңыз кейіпкері Бәрсиса, Шекспир кейіпкері – Макбеттер трагедиялық образдар. Себебі олар қанша күшті, ақылды, білімді болса да, шайтаннан жеңілгені айтылады. Ал қазақ ауыз әдебиетінде ертеден келе жатқан аңыз кейіпкері Алдар Көсенің шайтанды қалай жеңгендігі баяндалады. Және автор Алдар Көсені әлем әдебиетінде шайтанды жеңген бірінші адам деп көрсетеді. Аңыз негізінде Алдардың адамзаттың қас жауын қалай жеңгендігін баяндау тәсіліне де баға береді. Ауызша шығарылған қазақ романы деген қорытынды жасайды.

Anahtar Kelimeler
тозақ, шайтан, доктор Фауст, Алдар Көсе, сараңдық, қонақ ас

Abstract
Makalede insanoğlunun düşmanı şeytanın amacı, insanlar arasında şeytanla mucadele eden meşhur şahıslar hakkında bilgi verilir. Batı’nın efsane kahramanları Doktor Fayst, Doğu’nun efsane kahramanları Barsisa ve Şekspir kahramanı Makbetler, trajedik şahıslardır. Çünkü, onlar ne kadar güçlü, akıllı, bilgili olsa bile, şeytandan yenilir. Kazak halk edebiyatındaki eskiden beri halkı ağzında yaşayan efsane kahramanı Aldar Köse’nin şeytanı nasıl yendiği anlatılır. Yazar da Aldar Köse’yi Dünya Edebiyatında şeytanı yenen ilk insan diye değerlendirir. Efsane esasında Aldar’ın insanoğlunun düşmanını nasıl yendiği anlatma yöntemine de değer verilir. Sözlü anlatılan Kazak Romanı diye sonuçlandırır.

Keywords
cehennem, iblis, doktor Faust, Aldar Köse, cimri, misafir yemeği
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri