• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA SINIR ÖTESİ POTANSİYEL NÜKLEER KİRLİLİK TEHDİTİ
(POTENTIAL THREATS FROM TRANSBOUNDARY NUCLEAR POLLUTION BETWEEN BULGARIA AND TURKEY )

Yazar : Aylin AHMEDOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 183-191
5637    3736


Özet
Enerji üretimi, kullanımı ve dağıtımı en acil çevre sorunlarından bazılarına neden olmaktadır. Nisan 1986'da, Ukrayna'da Çernobil nükleer güç istasyonu kazası sonucunda, radyoaktif maddelerin büyük miktarlarda çevreye yayılması, elektrik üretmek için nükleer enerjinin kullanımı ile bağlantılı olarak meydana gelmiş en ciddi kazadır. Bu kaza nükleer kazaların nasıl sınıraşan nükleer kirlilik etkisi gösterdiginin en acık belirtisidir. Çernobil kazası geniş bir coğrafyada sağlık, cevre ve ekonomik sorunlara neden olmuştur. Bu çalışmada, Bulgaristan sınırına 10 kilometre uzaklığa inşa edilmesi planlanan Türk nükleer santralinin nasıl Bulgaristana potansiyel bir tehdit olacağı tartışılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, inşa edilmesi planlanmakta olan İğneada/Türkiye nükleer reaktördeki oluşabilecek bir kaza durumunda Bulgarıstan önemli bir olumsuz sonuc taşıyacaktır ve bu nukleer santral Bulglarıstan için büyük bir tehdidtir.

Anahtar Kelimeler
Sınıraşan Nükleer Kirlilik, Çernobil Kazası, Nükleer Enerji, Terörizm Tehditi

Abstract
Energy production, use, and distribution cause some of the most pressing environmental problems. The accident in April 1986 at the Chernobyl nuclear power station in Ukraine, in which large amounts of radioactive materials were released into the environment, was the most serious to have occurred in connection with the use of nuclear energy to generate electricity. This accident clearly showed the transboundary nuclear pollution impact that a nuclear accident can have. It had negative consequences on the health, the environment, and the economy of a large geographical area. In this study, the potential threat from the Turkish nuclear power plant that is going to be built close to the Bulgarian border is discussed. The study concludes that Bulgaria will bear a significant negative consequence from an accident that may occur at the nuclear reactor in Igneada/Turkey, which is planned to be build 10 kilometers to the Bulgarian border.

Keywords
Transboundary Nuclear Pollution, Chernobyl Accident, Nuclear Energy, Terrorism Threat
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri