• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


CENGİZ DAĞCI'NIN ROMANLARINDA TATARLIK VE TÜRKLÜK KİMLİĞİNE MENSUPLUK ALGISI
(THE SENSE OF BELONGING TO TATAR AND TURKIC IDENTITY IN CENGIZ DAGCI’S NOVELS )

Yazar : Sebine ABİD    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 88-98
4428    7869


Özet
XX.yüzyıl Kırım Tatar edebiyatının ünlü roman yazarı Cengiz Dağcıdır. İsmail Gaspıralı'dan sonra Kırım Türklüğünün güçlü savunucusu ünlü yazar Cengiz Dağcı'dır. Eserlerinde çoğunlukla Kırım Türklüğü için yaptığı mücadeleleri kaleme almıştır. Cengiz Dağcı içinde büyük milliyetçilik duygusu olan memleket hasretlisi bir yazardır. Ömrü boyunca yurdundan uzaklarda yaşamışlığın vermiş olduğu hasretlik duygusuyla hep romanlarında konu olarak hangi kimliğe mensup olduğunu ve nereye ait olduğunu ele almıştır. Yurtsuzluk ve yurdundan ayrı düşme yazarı hayatı boyunca derinden etkileyerek onu yazmaya teşvik etmiştir. Kırım'a olan hasret ve özlemini hemen her romanında dile getirmiştir. Yurdunu unutmayan yazar, kendi öz kimliğine, kültürüne yabancılaşmamış, dilini, toprağını ve kendi öz kimliğini oluşturan değerlere sahip çıkmıştır. Cengiz Dağcı Tatarlık ve Türklük kavramlarını hafızasında bütünleştirerek mensup olduğu etniğin Tatar ve mensup olduğu soyun Türk olduğu görüşünü savunmuştur. Bu çalışmada, Cengiz Dağcı'nın hem Tatarlık ve hem Türklük kimliğine mensupluğun bilincine varmış olduğunu ve bilincindeki bu düşüncelerinin romanlarında kahramanları tarafından nasıl dile getirildiği gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler
Cengiz Dağcı, Tatarlık, Türklük, Kimlik

Abstract
Cengiz Dagci is one of the renowned novel writers of Crimean Tatar literature in the 20th century. This famous writer is a staunch advocate of Crimean Turkic identity after Ismail Gaspirali. In his works, he mostly writes about his struggle for Crimean Turkic identity. He is a writer full of longing for his homeland with a great sense of nationalism. The feeling of longing caused by a lifelong separation from his homeland has always resurfaced in his novels as a theme, and he showed the identity he has and the place he belonged. The sense of having no home, and separation from his homeland had deep influences on the writer throughout his life, encouraging him to write. He voiced his longing and yearning for Crimea almost in all of his novels. Not forgetting about his homeland, the writer did not alienate himself from his own identity and culture, and protected the values which constituted his language, land and own identity. Cengiz Dagci combined the concepts of Tatar and Turkic identities in his memory, and defended that he ethnically belonged to Tatar and is a descendant of Turkic people. In this study, we are going to show how Cengiz Dagci took cognizance of his belonging to both Tatar and Turkic identity, and how this idea in his mind was voiced through the characters in his novels.

Keywords
Cengiz Dagci, Tatar identity, Turkic identity, Identity
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri