• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


METİNLE ÇALIŞMA SÜRECİNDE TAHMİN MEKANİZMASININ İŞLEYİŞ SORUNU VE DİL KİŞİLİĞİNİN İNTERAKTİF ÖZELLİKLERİ
(ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ АНТИЦИПАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ )

Yazar : Lyudmila Petrovna MUHAMMED  Hanife ÇAYLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 31-49
5156    2953


Özet
???????? ????????????? ???????? ???????? ? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????????? ?????? ????? ????? ??? ? ??????????? ???????????, ??? ? ? ??????? ? ??? ??????: ????????????????, ??????????? ??????????, ??????????????? ? ?.?. ? ?????? ???????????? ?????????????????? ??????????????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ????????? ????????, ?????????? ??????????? ????. ?????? ?????? ????????, ? ??? ?????, ? ?? ????? ??????????????? ???????????? ? ???????????? ???????? ???????? ? ???????? ?? ?????????????? ???????? ??????????????. ??????????????? ???????????? ???????? ???????? ??????????????? ? ?? ??????????? ? ?????????????? ? ????????????? ????????????? ??????/?????????? ?????? ? ?????????????? ?? ?????? ?????????? ? ?????? ?????? ?????????????? ???????.

Anahtar Kelimeler
языковая личность, речевое взаимодействие, межкультурная коммуникация, вероятностное прогнозирование, катафорическое средство.

Abstract
Dil kişiliğinin farklı parametreleriyle birlikte modellemesi sorunu çağdaş dil biliminde olduğu kadar, dil biliminin etkileşimde olduğu diğer bilim dalları (psikodilbilim, bilişsel psikoloji, dil öğretimi / öğrenimi vs.) için de hala büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çalışmada yabancı dil öğrenen Türk öğrencilerinin dil eğitimine yönelik hazırlanmış olan tasvir örneği sunulmuştur. Dil kişiliğinin tahmin faaliyeti onun metnin birim/fragmanlarının özdeşleştirilmesi faaliyetiyle karşılıklı etkileşim ve karşılıklı ilişki içinde ele alınmış ve metnin çerçevesi içinde ifade edilen öngönderimsel yöntemler temelinde doğrulanmıştır.

Keywords
dil kişiliği, dil etkileşimi, kültürlerarası iletişim, olası tahmin öngönderim aracı.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri