• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAZAK VE BAZI TÜRK DÜNYASINDAKİ DİNLEYİCİ VE ANLATICI PERFORMANSI HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR
(RESEARCH ABOUT PERFORMANCE LİSTENER AND NARRATOR in KAZAKH AND SOME TURKISH WORLD )

Yazar : Pakizat ADİYEVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 110-125
6078    4114


Özet
Geçmişten günümüze bir milletin kimlik bilgilerini, yaşama şekillerini belirleyen folklor hakkında araştırmalar yapmak genç bilim adamlarının görevidir. Türk halklarının kökeni bir olduğundan dolayı kültürü, edebiyatı, folkloru, gelenekleri benzerlik gösterir. Bu ilmi araştırmanın amacı – sözlü gelenekte diyalogun Türk ve Kazak folklorundaki yapısını, icra şeklini, kurallarını, anlatıcının performansını ilmi olarak analiz etmektir. Araştırmamızda sözlü gelenek içinde anlatıcı, dinleyici etkileşimini diyalog kavramıyla izah etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Diyalog, Halk edebiyatı, Dinleyici, Anlatıcı, Yapıcı, Destan, karşılaştırmalı araştırmalar.

Abstract
From past to present credentials of one nation, determining the shape of experience on folklore research is the task of young scientists. Such as the origin of Turkish people are the same, the culture, literature, folklore, traditions are similar. The purpose of this scientific research - is to analyze the structure of oral tradition dialogue in Turkish and Kazakh folklore, executive form, the rules, performance of the listener. İn our research, we tryed to explain the interaction of the narrator and listener by dialogue concept.

Keywords
Keywords: Dialogue, folk literature, the listener, the narrator, constructive, Epic, comparative stu
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri