• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DOSTOYEVSKİ DÜŞÜNCESİNDE TÜRK-İSLAM OLGUSU VE OSMANLI RUS SAVAŞI ÇERÇEVESİNDE DOĞU SORUNU
(THE TURKISH-ISLAMIC CONCEPT IN DOSTOYEVKS'S THOUGHT AND THE EASTERN QUESTION IN THE FRAMEWORK OF OTTOMAN RUSSIAN WAR )

Yazar : Hüseyin KANDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 13-21
5607    4721


Özet
19.yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Rusya ve Balkan coğrafyasında hissedilmeye başlanan Panslavist akım Rusya’da Kırım Savaşı’nın ardından büyük bir ivme kazanmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşının arifesinde ve süresince ise daha baskın bir hale gelmiştir. Özellikle dönem içerisinde Balkanlarda cereyan eden milliyetçi akımlar ve ayaklanmalar, Osmanlının bu ayaklanmaları bastırma süreci, Rusya tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiştir. Rus kamuoyunda Türk ve İslam karşıtı bir hareketin tırmandığı bu zamanlarda Rusya’nın önde gelen birçok aydını ve edebi siması da bu hareketin içinde yer almışlardır. Özellikle de milliyetçiliği ve koyu Ortodoks dindarlığı ile tanınan ünlü yazar Dostoyevski bu dönemde yayınladığı derginin sayfalarında Türk ve İslam karşıtı bir tutum sergilemiştir. Ünlü yazar kaleme aldığı yazılarında Türk düşmanlığının yanı sıra savaş yanlısı tutum da izlemiştir. 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşının en büyük destekçilerinden birisi olmuş, savaşın Rusya ve Slav halkları için önemini vurgulayarak savaşa kutsal anlamlar da yüklemiştir. Dönem içerisindeki olaylar ve yazarın tabiatının bir özelliği olan yabancı düşmanlığı birleşince ortaya oldukça sert bir muhalif çıkmıştır. Yazar, Türk karşıtı ve savaşla ilgili bu düşüncelerini sadece dergisindeki köşe yazılarıyla sınırlamamış, aynı zamanda edebi eserlerinde de işlemiştir. Anahtar kelimeler: Bir Yazarın Günlüğü, Dostoyevski, Karamazov Kardeşler, Panslavizm, Slavyanofil, Türk, İslam.

Anahtar Kelimeler
Bir Yazarın Günlüğü, Dostoyevski, Karamazov Kardeşler, Panslavizm, Slavyanofil, Türk, İslam.

Abstract
The Panslavist movement that had been growing in Russian anda Balkan lands since the first quarter of 19 th century accelerated in Russia after the Crimean War. Before and during 1877-1878 Ottoman-Russian War the movement became significant. Particulary the nationalist movements and riots emerging in Balkans and the Ottoman reaction to them were mirrored carefully by Russia. During these times when an anti Turk-Islam movement was emerging in popular Russian perspective, a number of Russian intellectuals and men of literature participated in this movement. Dostoyevsky who was known by his nationalist and deep Orthodox beliefs revealed anti Turk-Islam opinions in his periodical published at those times. When contemporary events merged with the writer’s xenophobia, there appeared a radical opponent. The writer not only talked about these beliefs in his articles in the periodicals but also made use them in his literary works.

Keywords
Diary of a Writer, Dostoyevsky, Panslavism, Slavyanofil, The Brothers Karamazov, Turk-Islam.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri