• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE SOSYAL YARDIM YAKLAŞIMI ÜZERİNE: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
( ON POVERTY AND SOCIAL AID APPROACH IN TURKEY: EXAMPLE OF ELAZIG )

Yazar : Murat AYGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 124-147
5358    9484


Özet
Sosyal Devlet, sosyal görev ve sorumluluklar üstlenmiş, halkına insan şeref ve haysiyetine yaraşır maddi, medeni ve kültürel ihtiyaçları içeren asgari refah şartlan sağlamayı hedef almış, sosyal güvenlik müesseselerini kurmuş çağdaş bir devlet olarak tanımlanmaktadır. Sosyal devlet, kişilere sadece temel hak ve özgürlükler sağlamakla yetinmeyen, aynı zamanda vatandaşların sosyal durumlarını iyileştirmeyi, onlara insan haysiyetine yaraşır bir yaşam şekli sunmayı, onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendine ödev bilen devlet anlayışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, bir sosyal devlet olmasına rağmen kronikleşen yoksulluk sorununa kalıcı bir çözüm getirememiştir. Yoksulluk her ülkede üretim güçsüzlüğü biçiminde ortaya çıkar. Yoksulluk ve bilgisizlik toplumda çelik bir çember oluşturur. Yoksul toplumlar, eğitimsiz, eğitimsiz toplumlar yoksuldur. Dünyanın neresinde olursa olsun her ülke yoksullukla savaşmak zorundadır. Çünkü yoksulluğun önüne geçemeyen ülkeler, dünyadaki gelişmelerin dışında kalır. Dünyadaki ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmeleri izlemeyen ülkeler de varlıklarını uzun süre koruyamaz. Bu bağlamda, yoksullukla mücadele konusunda ülkemizde pek çok kamu kurum ve kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu farklı muhtaçlık kriterlerine göre, ayni ve nakdi yardımlar ile yoksul bireylere ve hanelere doğrudan veya dolaylı yardımlar yapmaktadır. Yapılan bu yardımlar ile yoksul vatandaşların beslenme, barınma ve öz bakım gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu sayede daha refah bir yaşama sahip olmaları hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal devlet, Yoksulluk, Sosyal haklar, Yoksullukla mücadele

Abstract
Social state is defined a contemporary state who takes responsibilities and duties on, and aim at providing minimum prosperity condition which consist material, civil and cultural needs behoved human honor and dignity. Social state is not only a concept which provides fundamental rights and freedoms to her people, but also take responsibilities as duty which improve public’s social condition, provide them honorable lifestyle, and social security. Republic of Turkey could not remedy to poverty, which becomes chronic, even though she is a social state. Poverty arise to surface as lack of production potential in every country. Poverty and ignorance create a steel circle in the society. Impoverished societies are uneducated, and uneducated societies are impoverished. Every country has to fight with poverty. Because states who could not hinder poverty will fallen behind development in the World. States who don’t follow economic, political and cultural development cannot alive long time. In this context, there are many state institutions and organizations and non-governmental organizations are supplying aid in various neediness criteria, in cash and kind to people or household in direct or indirect way. By supplying these aids, it is targeted to meet basic social needs -such as nourishment, sheltering, and self-care - and by this means providing her people more but also take responsibilities as duty which improve public’s social condition, provide them honorable lifestyle, and social security. Republic of Turkey could not remedy to poverty, which becomes chronic, even though she is a social state. Poverty arise to surface as lack of production potential in every country. Poverty and ignorance create a steel circle in the society. Impoverished societies are uneducated, and uneducated societies

Keywords
Social state, Poverty, Social rights, Fight against Poverty
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri