• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ADBİLİM AÇISINDAN KİŞİ ADLARININ YANLIŞ YAZIMINA ÖRNEK BİR AD: MUHAMMED/T (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
(A SAMPLE FOR WRONG SPELLİNG OF PERSONEL NAMES FROM THE ASPECT OF ONAMATOLOGY: MUHAMMAD/T (SAMPLE OF KARS) )

Yazar : Mustafa ŞENEL    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 7
Sayfa : 124-134
5074    4865


Özet
İnsanlara ve nesnelere verilen adlar, dil aracılığı ile aktarılır. Dil, bir toplumu toplum yapan, daha doğrusu millet olma bilincinin temel basamağı olan bir unsurdur. Dil, yazı dili ve konuşma dili olarak ikiye ayrılır. Yazı dili, Türkçenin gramer kurallarına uygun olarak kullanılan bir unsurken konuşma dili mahalli özellikler taşır. Bu nedenle yazı dili ile anlaşabilirken, konuşma dilinde anlaşılmamaktan dolayı bir iletişim problemi olabilir. Konuşma dilinde kendini gösteren ağız özellikleri zaman zaman kendini yazı dilinde de göstermektedir. Geçmişten beri Türk toplumunda çok önemli bir yere sahip olan ad verme geleneği, bazen konuşma dilinin azizliğine uğramıştır. Gelenek olarak değil de nüfusa geçen adlarda özellikle konuşma dilinin hataları yazıya geçmiştir. Ağız özelliklerinden kaynaklanan yanlışların yanında nüfus memurlarının hataları da göz ardı edilemez. Nüfus memurları kiminin adını yanlış yazmış, kiminin adını beğenmemiş, kendi istediği adı yazmış bazen de bu sadece ad yanlışlığı ile kalmamış doğum tarihi, cinsiyet, anne baba adının yanlış yazımına kadar gitmiştir. Bu açıdan Türkiye’de pek çok kişi adının yanlış yazıldığı, bilinen bir gerçektir. Bu çalışmayı Kars İlinde yanlış yazılan kişi adlarından Muhammet adıyla sınırlı tuttuk.

Anahtar Kelimeler
Kars, kişi adları, Muhammet adı, adbilim, yanlış yazım.

Abstract
The names for people and objects are transmitted through the language. The language is a basic element for the essence of society, more precisely for the conscience of being a nation. The language is

Keywords
Kars, personal names, name of Muhammad, onomatology, wrong spelling.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri