• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SİYAH KALEM YAPITLARINDAKİ ŞAMANİST VE İSLAMİ ÖĞELER ÜZERİNE NOTLAR
(ИСЛАМСКИЕ МОТИВЫ И ГРАФИКА ШАМАНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОДПИСАННЫХ СИЯХ КАЛЕМ )

Yazar : Anar AZİZSOY    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 7
Sayfa : 87-100
4622    3833


Özet
Siyah Kalem eserlerindeki Şamanik ve İslami öğeler üzerine kısa bir değerlendireme niteliği taşıyan çalışmamızda, Türklerde minyatür sanatının İslam öncesi ve sonrasındaki gelişim çizgisi iki alt başlıkta ana hatlarıyla anlatılarak, Türk minyatür ekolü hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Burada ayrıca İran coğrafyasının sanat üslubunun da genel karakterine değinilmiştir. Mehmet Siyah Kalem imzalı resimlerin böylece esin kaynağı olan sınırlar belirlenmeğe çalışılırken, şimdiye kadar çok yönlü bakışla ele alınan söz konusu eserler asıl çalışma konumuzu oluşturan dini sahneler içerisindeki Şamanik ve İslami janrlar/öğeler üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Siyah Kalem, Şamanizm, İslam, Minyatür, Türk Resmi

Abstract
?? ??????? ??????????? ????????? ??????? ? ?? ??????? ? ????????????? ???????? ???? ?????, ??????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ????????? ????? ? ??????? ?????? ? ???? ??????????, ? ????? ???????????? ???????? ? ????? ???????? ?????????. ????? ???? ????????? ????? ??????????? ????? ???? ????????? ?????????. ??????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ???? ?????, ???? ??????????? ??????????? ?????? ?? ??? ??? ????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????????? ????????????? ? ????? ????????? ? ??????.

Keywords
Сиях Калем, Шаманизм, Ислам, Миниатюра, Турецкий рисунок
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri