• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE KONUŞMALIK TÜRLER BAĞLAMINDA SÖZEL NASİHATLER, DUA VE BEDDUALAR
(THE ORAL ADVCES, PRAYERS AND CURSES IN THE CONTEXT OF CONVERSATIONAL GENRES IN TURKISH FOLK CULTURE )

Yazar : Özkul ÇOBANOĞLU  Sacide ÇOBANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 7
Sayfa : 1-32
5310    4404


Özet
Bu çalışmanın konusu Türk Halk kültüründeki konuşmalık türler bağlamında sözlü nasihatler, dua ve beddualardır. Konuşmalık türler bağlamında sözlü nasihatler, dua ve beddualar hakkındaki materyal alan araştırması yapan yazarlar tarafından Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden derlenmiştir. Derlenen materyallerin sosyo-kültürel bağlamlarına dikkate çekilerek analizlerin birçoğu sosyokültürel bağlamlara göre yapılmıştır. Tematik, işlevsel, yapısal ve bağlamsal açıdan bu türlerin özellikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sözel Öğütler, Sözel Alkışlar, Sözel Kargışlar, Konuşmalık Türkler, Türk Halk Kültürü

Abstract
The topic of this paper is the oral advices, prayers and curses in the context of conversational genres in Turkish Folk Culture. The material about oral advices, prayers and curses in the context of genres of speech were collected from various parts of Turkey by the authors that were conducted with fieldworks. A special attention was given to the collected material’s socio-cultural context, which most of the analysis were done according to the socio-cultural contexts. The characterictics of these genres in the context of thematical, functional, structural and contextual were revealed.

Keywords
Oral Advices, Oral Prayers, Oral Curses, Conversational Genres, Turkish Folk Culture
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri