• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HALK ANLATI VE İNANIŞLARINDA MİTOLOJİK BİR MEYVE: NAR
(A MYTHOLOGICAL FRUIT: POMEGRANATE IN FOLK NARRATIONS AND BELIEFS )

Yazar : Ebru ŞENOCAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 228-251
4496    15763


Özet
Nar, rüya tabirleri, halk inanışları, halk hekimliği, kök boya, gıda, hediyelik eşya yapımı vb. gibi pek çok sahada yaşam alanı bulmuştur. Bu anlamda nar ağacı; meyvesi, çiçeği, çekirdekleri, zarı, yağı, suyu ve kabukları ile çeşitli karışımlar halinde sanayi, tıbbi vb. gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Mitolojik bir meyve olan nar, halk anlatı ve inanışlarında sembolik olarak yaşatılmaktadır. Mitolojiler, yaşam enerjilerimizi besleyen saf kaynaklar olup insanın kökene dönüş arzusuna sembolik bir yol haritası çizmektedir. Biz bu çalışmamızda narın olağanüstü güç ve güzellik, zürriyet sembolü olma vb. gibi özelliklerini değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler
Mitoloji, nar, sembol.

Abstract
Pomegranate has found a living space on many areas such as dream interpretation, public beliefs, public medicine, madder making, food, souvenir making etc. In this sense, the tree of pomegranate is used for industrial and medical purposes with some combinations made of its fruit, cores, integument, oil and covering. Pomegranate, as a mythological fruit is kept alive symbolically in public narrations and beliefs. Mythologies are pure sources that feed our life energies and they draw a symbolic road map for the wish of human to turn to the roots. In this study, we will examine the features of pomegranate as symbols of magnificent power, beauty and offspring etc.

Keywords
Mitologia, pomegranate, symbol.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri