• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


A.PLATONOV’UN “CAN” ADLI ESERİNDE YENİ DÜZENİN İNSAN VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE IMPACT OF NEW ORDER ON PEOPLE AND SOCIETY IN PLATONOV'S WORK "DZHAN" )

Yazar : Ayla KAŞOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 1-8
5774    4584


Özet
Andrey Platonov, 20. yüzyıl Rus edebiyatının ilk yarısında kendini gösterir ve özgün bir üsluba sahiptir. Platonov’un eserlerinin ana teması Ekim Devrimi öncesi ve sonrasıdır. Gorki ve Şolohov gibi yazarlarla aynı temayı işlemesine rağmen her iki yazarın aksine Platonov, toplumdaki gidişatı beğenmeyerek tespit ettiği eksikleri, hataları dile getirmekten çekinmez ve rejim düşmanı damgası yemekten geri kalmaz. Eserleri Sovyet karşıtı bulunup yasaklanmasına rağmen ne ilginçtir ki, bizzat kendisi değil oğlu henüz on beş yaşında iken cezalandırılıp rejim düşmanı ve ajanlık suçlamalarıyla toplama kampına gönderilir. Platonov, ülkemizde özellikle “Çukur” (Kotlovan) ve “Çevengur” adı altında dilimize çevrilen eserleriyle tanınır. 1934 yılında yazdığı “Can” adlı uzun öyküsü ise 2007 yılında dilimize çevrilmiştir. Eserde Moskova Ekonomi Enstitüsü’nde eğitimini tamamlayan Nazar Çagatayev’in Asya Çölü’nde geçirdiği yıllar aktarılır. Aynı zamanda bu eserde açlıktan kırılan yoksul çöl halkının hayatta kalma mücadelesi ile Sovyet ekonomi politikalarının başarısızlığı dile getirilir. Kimliğini unutmuşlardan oluşan göçebe insanlar, yani Canlar herkesin dışladığı kimselerdir. Bir yanda yoksulluk, açlık, acı, umutsuzluk, doğanın önlerine çıkardığı engeller, diğer yanda ise içinde bulunulan koşulları değiştirmeye duyulan inanç bir arada verilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada Platonov’un “Can” eserinde uçsuz bucaksız bozkırlarda yeni bir yurt edinme mücadelesinin yanı sıra uygulamadaki hatalar ve bu bağlamda toplumsal ve bireysel çatışmaların nasıl yer aldığı irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Orta Asya, Yeni Düzen, halk, sefalet, umut

Abstract
Andrei Platonov shows himself in the first half of the 20th century Russian Literature and has a distinctive style. The main theme of Platonov’s works is the pre and post period of the October Revolution. Although writing about the same theme as the authors Gorky and Sholokhov, Platonov, on the contrary, dislikes the conduct in the society and does not abstain to depict the defects and lacks he has noticed, and therefore is branded to be the enemy of the regime. Although his works were regarded against the Soviet Regime and banned, it is ironical that not him but his 15-year-old son was punished and sent to the concentration camp with the accusation of being both a enemy of the regime and a spy. Platonov, is known in our country especially with his works which are translated into our language as “The Foundation Pit” (Kotlovan) and “Chevengur”. The long short story “Dzhan” which he wrote in 1934 was translated into our language in 2007. This work describes the years spent in the Asian Desert by Nazar Chagatayev who completed his education in the Moscow Economy Institute. It also describes the survival struggle of the starving poverty stricken desert people, and the failure of the Soviet economical policy. Nomads who have forgotten their identities; that is, “Dzhans” are the people expelled by everybody. On one hand poverty, starvation, agony, despair and obstacles created by the nature, on the other hand the faith to change the conditions they are in are tried to be given together. In this article, next to the struggle to obtain a new land in the vast steppes, errors in application and how the social and i

Keywords
Central Asia, order, folk, poverty, hope
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri