• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN DAMGALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(TURKS STAMP TRADITION A STUDY ON THE MARK OF TURKISH AND NOGHAİS )

Yazar : Nesrin GÜLLÜDAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 132-150
5619    8138


Özet
Türk kültüründe damga, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar süregelmektedir. Türk boylarında damgalar taş, kaya, ağaç, halı, kilim, hayvanlar, süs eşyaları, kap-kacak, nazarlık, mimari yapılar, zırh, giyim-kuşam, silah, mezar taşları vs. gibi çok geniş kullanım alanı olan simgesel işaretlerdir. Damgalar, günümüzde kullanılan amblem, logo, arma ve marka gibi tanımlayıcı simgesel anlatımın en eski şekilleri olarak düşünülebilir. Damgalar, eski kültürlerin öğrenilmesinde, etnik grupların, kabile ve boy adlarının tespitinde önemli kaynaklardan biri sayılmaktadır. Bu çalışmada damga ve damganın kullanım alanları belirtilecektir. Ayrıca, Nogay Türklerine ait mezar taşlarından ve köylerde yaşayan yaşlılarla yapılan derlemelerden hareketle Baskakov tarafından tespit edilmiş olan 117 Nogay damgası ve bu damgaların ifade ettiği sembolik değerler üzerinde durulacaktır. Bu damgaların, 24 oğuz boyu ve diğer Türk boylarında ve Türkiye’de ortak olarak kullanılanları tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Damga, Nogay Damgaları, etimoloji,

Abstract
In Turkish culture stamp is going from prehistoric times to the present day . Stamps in the Turkish -sized stones , rocks , wood, carpets, rugs , animals, ornaments, pots and pans , amulets , architecture, armor, wear clothing , weapons, tombstones , etc. with a wide range of uses , such as are symbolic signs . Stamps are used today emblems , logos , emblems and considered as the oldest forms of symbolic expression such as brand identifiers . Stamps , the learning of ancient cultures , ethnic groups , one of the major sources are considered in the determination of tribal and boy This study uses the stamp and stamp shall be specified in the . In addition, belonging to the Turkish Nogai tombstones and the compilation of the elderly living in villages that have been detected by the motion Baskakov 117 Nogai stamp and will focus on the symbolic values expressed by this stamp . This mark of 24 in the Oguz tribes and other Turkish tribes in Turkey will be detected airports and shared.

Keywords
stamp , stamp of Nogai , etymology
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri