• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KARS YÖRESİNE AİT MANİLERDEN HAREKETLE MANİLERİN PSİKANATİK YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME
(KARS REGION OF MANIA MANIA MOVING FROM THE AN ESSAY ON THE SETTLEMENT WİTH PSİKANATİK APPROACH )

Yazar : Cüneyt DİNLER    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 127-131
5434    5094


Özet
19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Psikanalitik kuram edebiyatta da kullanılmaya başlanmış ve birçok edebi metnin çözümlenmesinde bu yönteme başvurulmuştur. Şimdiye kadar maniler üzerine yapılan çalışmalar genellikle manilerin konusuna ve biçimsel yapısına göre tasnif edilmesi yönündedir. Bu çalışmamızda Psikanalitik kuram hakkında kısa bilgi verdikten sonra maninin günümüze değin yapılmış olan genel tanımına getireceğimiz birkaç eleştiriden hareketle, Kars yöresine ait manileri Psikanalitik yöntemle çözümlemeye çalışacağız. Bu yolla da manilerde yer alan imge ve sembollerle mensup olduğu toplumun bilinçaltının yansımasını ve ne şekilde yansıdığını açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Psikanalizm, Mani, Çözümleme, Halk Edebiyatı, Folklor

Abstract
Psychoanalytic theory which emerged at the end of the 19. century had been used in literature and this method has been applied in the analysis of many literary texts. So far, the studies of manis often on the subject of manis and classification about its formal structure. In this study, after giving brief information about the psychoanalytic theory of manis , we will try to resolve manis that belong to the Kars region with psychoanalytic method by the help of a few remarks which have been done for the general definition of them up to now. In this way we will try to explain what is reflected about the subconscious of the society that the manis belong to and how it is reflected by the images and symbols used in them.

Keywords
Psychoanalyze, Mani, Analysis, Folk Literature, Folklore
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri