• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VÜCUDUNU MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE
(ABOUT DANYAL BEY, THE HERO WHO SACRIFICED HIMSELF FOR HIS NATION IN THE NOVEL “GUN DOGDU” BY ISMAIL GASPRINSKI )

Yazar : Sebine ABİD    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 116-126
4914    5171


Özet
19 yüzyılın ikinci yarısında her türlü zorluğu göğüsleyerek Türklük için sonuna kadar mücadelesini sürdüren büyük fikir adamı, reformcu İsmail Gaspıralı olmuştur. Gaspıralı İsmail Bey Türklük için mücadelesine başlarken düşüncelerini, ideallerini, yapmak istediklerini “Gün Doğdu” romanıyla da büyük kitleye ulaştırmak istemiştir. Otobiyografik nitelikte yazılmış olan “Gün Doğdu” romanında İsmail Gaspıralı kendini Danyal Bey karakteriyle temsil etmiştir. Bu çalışmada Danyal Bey'in karakteri incelenmiş ve vücudunu milletine feda etmiş bu kahramanın dünyadaki bütün Türklerin ve Müslümanların geleceği, gelişmesi ve modernleşmesi için yaptığı mücadelesi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
İsmail Gaspıralı, Gün Doğdu Romanı, Danyal Bey

Abstract
During the second half of 19th century, Ismail Gasprinski emerged as a great intellectual and reformist keeping his struggle to the end for the sake of Turkic cause enduring any challenge he came across. Ismail Gasprinski Bey wanted to put his ideas, ideals and plans across to the masses through his novel titled “Gun Dogdu” when he set out in his struggle for Turkic cause. In his novel “Gun Dogdu”, which has autobiographic qualities, Ismail Gasprinski represents himself with the character Danyal Bey. In this study, we analyse the character Danyal Bey, and deal with struggle of this hero, who sacrificed himself for the sake of his nation, for future, development and modernization of the all Turks and Muslims across the globe.

Keywords
Ismail Gasprinski, Gun Dogdu Novel, Danyal Bey
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri