• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KIRIM HARBİ’NDEN I. DÜNYA SAVAŞINA İSTANBUL’DA DİLENCİLİK OLGUSUNA BİR BAKIŞ (1853-1914)
(A VIEV CONCERNING THE BEGGARY OHENOMENON IN ISTANBUL FROM CRIMEAN WAR TO THE WORLD WAR (1853-1914) )

Yazar : Cem DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 151-173
5084    4749


Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü yitirmeye başlamasından ve sosyo-ekonomik üstünlüğün özellikle Batı Avrupa ülkelerine geçmesinden sonra, Osmanlılar uzun süren ve hazineye ağır yükler getiren savaşlarda ardı ardına yenilgiler aldılar. 1853’te patlak veren Kırım Harbi ile başlayan ve I. Dünya Savaşı’nın ilanına değin uzanan süreçte ise İmparatorluk, girdiği savaşların maliyetini kaldırabilmek için sürekli dış borçlanmaya gitti. 19. yüzyıl ortalarında Batılı devletlerle yapılan ticarî anlaşmaların da neticesinde ülke ekonomisidaha fazla dışa bağımlı hale getirildi. Buna ilaveten, savaşlar esnasında ya da sonrasında, Balkanlardan ve Kafkaslardan İstanbul’a göçürülen çoğu vasıfsız kitleler ise payitaht için taşıyabileceğinden fazla yük anlamına gelmekteydi.Bu kalabalık gruba, iş bulmak umuduyla İstanbul’a doğru yaşanan yurtiçi göçler de eklenince, başkentte ciddi bir işsizler kitlesinin ortaya çıktığı görüldü. İstanbul’a gelen bu kişilerin çoğu, iş bulamadıkları için dilenciliğe başvurdular. Bu makalede, 1853-1914 yılları arasında İstanbul’daki dilencilik olgusunu tetikleyen etkenler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı İmparatorluğu,Tanzimat, Kırım Harbi, 93 Harbi,Balkan Harbi, İstanbul, Dilencilik, Göç, İşsizlik.

Abstract
Ottomans had been defeated by some long and costly wars, after the Empire lost his socio-economic dominance and Western Europe gained it.The Empire constantly resort to external debts in the process of the Crimean War from 1853 to the proclamation of the World War I in order to supply the damages of wars. In the midst of the nineteenth century, the Empire was made more foreign dependent by the trade pacts with Western countries. In addition to this, unqualified masses that had been migrated from Balkans and Caucasus to Istanbul were meaning an extreme burden for the capital city. When the internal migrates were added up to it for finding a decent job, a large unemployed mass was observed in Istanbul. Most of these people applied to beggary because they could not find a job. In this article, the precipitating factors of beggary in Istanbul between the years 1853-1914 will be examined.

Keywords
Ottoman Empire, Tanzimat, Crimean War, 93 War (1877-78 Ottoman-Russian War), Balkan War, Istanbul, B
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri