• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


NİĞDE'DE HRİSTİYAN TÜRKLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÜÇ HAMAM
(Three baths belong to Christian Turks in Niğde THREE BATHS BELONG TO CHRISTIAN TURKS IN NİĞDE )

Yazar : Mehmet EKİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 95-117
5921    5354


Özet
Niğde, ilkçağdan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür ve özellikle de Ortaçağda Anadolu'nun kayda değer kentlerinden biri olmuştur. Kentte bulunan eser çeşitliliği yanı sıra hem medeniyetler hem dinler bakımından da bir çeşitlilik söz konusudur. Bu eserlerin tespitine yönelik çalışmalara başladığımız sırada ilin merkezine yakın köyleri de incelemeye başladık. Bu köylerden üçünde, kaydedilen eserler arasında biri kısmen birkaç çalışmada konu edinilmiş diğer ikisi herhangi bir yayında mimari açıdan ele alınmamış üç hamam tespit ettik. Bu üç yapı için başlattığımız araştırmalar sonucunda yapıların mübadele sırasında Yunanistan’a gönderilen ve Karamanlılar da denilen Hıristiyan Türklere ait üç Hıristiyan hamamı olduğu anlaşılmıştır. Bulundukları yerleşim yerlerinin en önemli yapılarından olan bu eserler 18 ve 19. yüzyılın mimari özelliklerini yansıtan eserlerdir. Yapıların ikisi çok harap vaziyette olmakla beraber birinin durumu iyidir. Özellikle harap durumda olan yapılarla ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmaması, hamamların plan ve fonksiyonları ile belki de yakın bir vakitte tamamen yıkılabilecekleri endişesi ve Anadolu’daki Ortodoks Hıristiyan Türkler olarak bilinen Karamanlılar olarak da adlandırılan Ortodoks Türklerin mimari eserleriyle ilgili yeterli sayıda çalışmanın da bulunmaması bizi bu alanda çalışmaya yönlendirmiştir. Kendileri Hıristiyan olmalarına karşın özellikle hamam tipolojisinin Türk Hamam geleneği içerisinde yer alan benzerlerine yakın uygulamaları ve İslami tavsiyelere benzer temizlik mekânı anlayışı dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Karamanlılar, Hıristiyan Türkler, Niğde, Mimari, Hamam

Abstract
Nigde, has existed from antiquity to the present day, and especially in the Middle Ages became one of the remarkable cities in Anatolia. As well as variety of works in the city, there is

Keywords
Karamanlı, Christian Turks, Niğde, Architecture, Bath
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri