• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EDİGEY DESTANI’NDA HAYVANLARIN FONKSİYONLARI
(FUNCTIONS OF ANIMALS IN EDIGEY EPIC )

Yazar : Ramilya Yarullina YILDIRIM  Çetin YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 67-77
4927    5010


Özet
Toplumlar, anlatı geleneklerini oluştururken çevrelerinde olup biten ve kendilerini etkileyen bütün olay ve unsurları kullanmıştır. Bu unsurlardan biri de doğanın vazgeçilmez parçası olan hayvanlardır. Son yüzyılın modern yaşam alanlarını dahil etmezsek, insanların yaşamlarında önemli rolleri ve işlevleri olan hayvanlar gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası oldukları gibi insanların rüyalarının, hayallerinin, gelecek kurgularının da önemli öğelerinden biri idi. Bu çalışmada Tatar edebiyatında önemli bir yere sahip olan Edigey Destanı’nda dikkat çeken unsurlardan olan hayvanlar, destandaki kurgusal ve işlevsel rolleri bakımından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Edigey Destanı, Hayvanlar, İşlev

Abstract
When communities created the traditional narratives, they use all the events and components which happen around and affect them. One of these components is animals which is the indispendable part of nature. Except the last century’s modern life areas, animals were indispendable part of everday life. Also animals were one of the important components of people’s dreams, imaginations and future fictions. Edigey Epic has an important place in Tatar literature. In this study animals which are in Edigey Epic discussed with regard to fictive and functional roles.

Keywords
Edigey Epic, Animals, Functional
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri