• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASI
(THE TURKIC WORLD IN YAVUZ BULENT BAKILER'S POEMS )

Yazar : Halil ADIYAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 52-61
6114    5389


Özet
Yavuz Bülent Bakiler Türk dünyasına bağlılığını düz yazılarında ve şiirlerinde dile getirir. Anadolu’nun birçok şehrini şiirlerinde konu olarak işleyen şair, Anadolu insanının çektiği sıkıntıları şehir-insan bağlantısını kurmuştur. Türkiye’nin sadece büyük şehirlerden ibaret olmadığını ifade eden şair; Sivas, Erzurum, Aksaray, Bursa, Malatya, Kars, Konya, Ardahan, Maraş, İstanbul gibi şehirleri ele alan Bakiler, Türk kültürünün yansımalarını mekândan hareketle anlatır. Türklerin ana yurdunun Altay Dağlarından Tanrı Dağlarına kadar hayal eden şair, Türkistan coğrafyasına gönül bağlılığını ve Türk dünyasının sıkıntılarını dile getirir. Azerbaycan’ın bağımsız olmamasını ezansız şehirlerden hareketle anlatır. Irak’taki Türkmenler çaresiz ve yaşadıkları mekân haraptır. Balkanlar ise Osmanlının çekilmesiyle garip kalmıştır. Şairin ele aldığı mekânlar Türk toplumunun hem sosyal hem de kültürel alt yapısını göstermesi açısından önemlidir. Türk toplumu, yaşadığı mekânlarla özdeşleşmiştir. Türk insanının hayat felsefesi mekânda da kendisini hissettirir. Türk dünyasının İslâm coğrafyası ile tanışmasıyla birlikte mekân unsuru da kendisine yeni bir yol çizmiştir. Türk İslâm sanatının mekânlara yansıması, hayatın yeniden yapılanmasına sebep olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yavuz Bülent Bakiler, Türkistan, Azerbaycan, Balkanlar, Mekân.

Abstract
Yavuz Bülent Bakiler depicts his commitment to the Turkic world in his proses and poems. The poet, who handlesmany Anatolia cities asa theme of his poems, has built city-people relationship referring the difficulties the Anatolian people faced. Expressing that Turkey doesn’t just include big cities, he reports the reflections of Turkish culture in terms of place. The poet, who imagines the mother land of the turkish people from Altai Mountains to God’s Mountains, mentions his commitment to the Geography of Turkistan and difficulties that the Turkic World has. He talks about the fact that Azerbaijan is not independent with regard to the cities without sounds of prayer calls. On the other hand, Turkmen in Iraq are helpless and their cities are ruined while the balkans remained poor after the Ottoman Empire receded. The places that the poet handled are important because they illustrate social and cultural background of Turkish community. Turkish community are identified with the places they lived. Life philosophy of Turkish people can be felt in the places they lived before. The concept of place has gained a new understanding when Turkic World met Islamic world. The reflections of Turkish Islamic art on places will result in the reconstruction of life.

Keywords
Yavuz Bülent Bakiler, Turkistan, Azerbaijan, The balkans, Place.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri