• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANADOLU - TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve ANITSAL (KAMUSAL) YAPI MİRASI
(CITY OF BAYBURT AND ITS MONUMENTIAL HERITAGE IN ANATOLIAN TURKISH URBAN HISTORY )

Yazar : Celil ARSLAN  Methiye Gül ÇÖTELİ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 185-219
4142    6361


Özet
Türklerin Anadolu’daki ilk fetih ve iskân alanlarından biri olan Bayburt, kent olarak tarihin her döneminde askeri bir nokta, konaklama merkezi, önemli bir kültür ve ticaret odağı olma özelliğini korumuş ve Türk tarihinde özel bir yere sahip olmuştur. Bu araştırmada, Bayburt kent merkezinde yer alan, Türk döneminde (13. yüzyıl-19.yy sonu) inşa edilmiş mevcut ve günümüze ulaşamamış anıtsal yapıların tespit edilmesi, anıtsal yapıların yerseçimi ile kentsel odakların/hizmet merkezlerinin ortaya konulması ve tarihi kent dokusunun sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anıtsal yapı, anıtsal yapı mirası, Anadolu – Türk şehri, Bayburt, Bayburt yapıları.

Abstract
In every phase of the history, Bayburt has preserved its characteristics of a military point, an accommodation area, an important cultural and commercial node. Being one of the first conquered and settled areas in Anatolia, Bayburt has taken a special place in Turkish history. The goal of this study is to determine the monuments which was built in Bayburt city during Turkish period (13. century – end of 19. century), to expose the location of monuments and draw the limits of historical urban pattern.

Keywords
Monumental building, monumental building heritage, Anatolian Turkish city, Bayburt, monuments of Bay
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri