• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İNGİLİZ KONSÜL RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ
(THE DETERMINANTS OF THE COMMERCIAL LIFE IN THE OTTOMAN PORTS ACCORDING TO THE BRITISH CONSULAR REPORTS AT THE END OF THE 19TH CENTURY )

Yazar : Mehmet ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 315-346
    


Özet
19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin en uzun yüzyılı olarak nitelenmektedir. Özellikle de yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen eko-politik olayların yoğunluğu ve önemi, devletin iktisadi ve siyasi kaderini tayin etmesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Kırım Savaşı’nın akabinde başlayan borçlanma furyasının kapitalizmin ilk küresel bunalımı olan 1873-96 Bunalımı ile birlikte mali bir iflasla sonuçlanması, Osmanlı Devleti’nin en büyük toprak parçasını kaybettiği savaş olan 1877/78 Osmanlı - Rus Harbi ve Düyûn-u Umûmiyye ve benzeri ekonomi üzerindeki yabancı denetimini temsil eden örgütler, bu dönemin belirleyici unsurlarıdır. 19. yüzyılda aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin dış ticareti de yapısal bir dönüşüm geçirmiştir. O döneme kadar Osmanlı dış ticaretinde sınırlı bir paya sahip olan Batılı ülkeler, Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle birlikte kapitalizmin çevre ülkelere yayılması sürecinde ikili ticari anlaşmalar vasıtasıyla Osmanlı dış ticaretindeki paylarını artırmışlar ve Osmanlı Devleti ile hammadde ve mamul mal değiş tokuşuna dayalı yeni bir ticari düzen oluşturmuşlardır. Bu çalışmada söz konusu süreçlerin ve eko-politik gelişmelerin Osmanlı dış ticaretinde önemli role sahip olan İzmir, Trabzon, Selanik ve Beyrut limanlarındaki iktisadi ve ticari faaliyetlere olan etkisi ve bu bağlamda ilgili limanlarda ticari hayatın nasıl bir gelişim seyri izlediği İngiliz konsül raporları üzerinden ele alınacaktır. Böylelikle bu dönemde meydana gelen olayların Osmanlı ticareti üzerindeki etkisinin mikro düzeyde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, 19. Yüzyıl, Dış Ticaret.

Abstract
The 19th century is characterized as the longest century of the Ottoman Empire. The intensity and the importance of the ecopolitical events that took place especially in the second half of the century are quite remarkable in terms of the their role in determining the economic and political fate of the state. The rush in the foreign indebtment that started after the Crimean War and resulted with a bankruptcy with the first global depression of capitalism that took place between 1873 and 1896, the Russian war of 1877-78 in which the empire lost the largest territory ever and, the organizations that represent the foreign control on the economy of the Ottoman Empire like the Public Debt Administration and etc., were the main determinants of the period. At the same time the trade of the Ottoman Empire underwent a structural transformation in the 19th century. The Western countries that had a limited share in the foreign trade of the Ottoman Empire along with the effects of the Industrial Revolution and in the process of the expansion of the capitalism to the periphery increased their share via bilateral trade agreements and established a new trade scheme depending on the exchange of raw materials with manufactured goods. The effects of the above mentioned processes and eco-political developments on the economic and commercial activities of the ports of Smyrna, Salonica, Trebizond and Beirut that had important shares in the foreign trade of the Ottoman Empire and the commercial progresses in the aforementioned ports dependingly will be discussed through the British consul reports in this study. In this way the aim of the study is to analyze the effects of the developments that took place in this period on the trade of the Ottoman Empire at the micro scale.

Keywords
Ottoman Empire, 19th Century, Foreign Trade.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri