• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


5 TEMMUZ 1902 SELANİK DEPREMİ
(THE SSALONIKI JULY 5, 1902 EARTHQUAKE )

Yazar : Özer ÖZBOZDAĞLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 241-250
    


Özet
20. yüzyılın başında çok çeşitli etnik ve dini unsuru barındıran ve İmparatorluğun Rumeli vilayetlerinin metropolü kabul edilen Selanik vilayeti, deprem açısından Osmanlı Makedonya’sının en riskli ve aktif sismik bölgelerinden biridir. Selanik, Balkanların en aktif sismotektonik bölgelerden biri olan Sevomacedonion kütlesinin bitişiğindeki Aios – Vardar sismojeni bölgesinde yer almaktadır. Selanik’te 20. yüzyılda Magnitude (depremin büyüklüğü) M=6.0’dan büyük beş deprem meydana geldi. 5 Temmuz 1902 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Güvezne (Assiros) köyü olarak tahmin edilen deprem yüzyılın başında meydana gelen ilk büyük depremdi. Güvezne (Assiros) depremi, Assiros-Analipsi Fay sistemi ve Langaza-Volvi hattının sismik faaliyetlerinin belirlenmesinde önemli bir depremdir. Araştırmalarda depremin büyüklüğüyle ilgili 6.6’ya varan bir dizi büyüklük verilmektedir. Deprem Selanik vilayetinin deprem tarihinin araştırılması ve bölgenin risk haritasının ortaya çıkarılması için oldukça önemlidir. 5 Temmuz 1902 tarihinde meydana gelen deprem Selanik vilayetinde etkili olmakla birlikte asıl yıkıcı etkisini Langaza ve Güvezne’de göstermiştir. Depremde 4 kişi hayatını kaybetmiş, Langaza ve Güvezne köyünde birçok ev yıkılmış ve harap olmuştur. Ana depremden önce meydana gelen öncü şoklar daha fazla can kaybının yaşanmamasını sağlamıştır. Bu çalışmada Selanik vilayetinde 5 Temmuz 1902 tarihinde meydan gelen deprem ve etkileri incelenecektir. Bununla birlikte afet yönetimi konusunda Osmanlı hükümeti ve Selanik valiliğinin yaptığı çalışmalara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Deprem, Selanik, Langaza, Güvezne Köyü, Afet Yönetimi

Abstract
The province of Thessaloniki, which at the beginning of the 20th century had a wide range of ethnic and religious elements and was considered the metropolis of the Empire's Rumeli provinces, is one of the most risky and seismically active regions of Ottoman Macedonia in terms of seismicity. Thessaloniki is located in the Aios - Vardar seismotectonic region adjacent to Sevomacedonion mass, one of the most active seismotectonic regions of the Balkans. Five earthquakes greater than Magnitude (earthquake magnitude) M=6.0 occurred in Thessaloniki in the 20th century. The earthquake, which occurred on July 5, 1902, and whose epicenter was estimated to be the village of Assiros, was the first major earthquake to occur at the turn of the century. The Assiros earthquake is an important earthquake in the determination of the seismic activities of the Assiros-Analipsi Fault system and the Langaza-Volvi line. In researches, a variety of magnitudes up to 6.6 are given about the magnitude of the earthquake. The earthquake is very important for investigating the history of earthquakes in the province of Thessaloniki and revealing the risk map of the region. Although the earthquake that occurred on July 5, 1902 was effective in the Thessaloniki province, its main destructive effect was in Langaza and Assiros. 4 people lost their lives in the earthquake, and many houses in Langaza and Assiros villages were destroyed and ruined. Foreshocks that occurred before the main earthquake prevented further casualties. In this study, the earthquake that occurred on July 5, 1902 in Thessaloniki province and its effects will be examined. In addition, the work done by the Ottoman government and the governor of Thessaloniki on disaster management will be discussed. Keywords: Earthquake,

Keywords
Earthquake, Thessaloniki, Langaza, Assiros Village, Disaster Management
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri