• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EDEBİ METİNLERDE “TUZ”UN KULLANIMI
(THE SALT” İN THE LİTERARY TEXTS )

Yazar : GAMZE BAYAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 91-94
4824    4112


Özet
Çalışmamızda tuz motifinin edebi eserlerdeki kullanımından söz edilmiştir. Çeşitli örnekler verilerek tuz motifinin kazandığı soyut anlamlar üzerinde durulmuştur. Farklı kültürlere göre ulaşılan yorumlar ortaya konulmuştur. Roman masal şiir gibi edebi türlerde kullanım alanları gösterilmiştir. Bu kullanımların sonucunda ortak anlamlara ulaşılmıştır. Böylelikle tuz motifinin somut ve soyut değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Edebi Türler, Tuz Motifi, Soyut ve Somut Anlamlar

Abstract
In our study, it is mentioned the use of the salt motif in the literary work. By being various exampled, ıt was deliberated on the abstract concepts of the salts motif. It was punctured the interpretations according to the different cultures. The areas of usage was displayed in the literary genres like novels, tales and poems. The mutual semantics was arrived in the result of this usages. Thus, ıt was made the abstract and concrete considerations of the salt motif.

Keywords
Literary Genres, The Salt Motif, Abstract and Concrete Conception
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri