• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIK ‎DESTANLARI VE MİLLİ BİLİNÇ
(THE EPIC STORY AND NATIONAL CONSCIOUSNESS IN THE ‎CONTEXT OF ORAL TRADITION IN IRAN TURKS )

Yazar : Nabi Kobotarian AZEROĞLU  Roghaiyeh AZİZPOUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 140-150
    


Özet
İran Türkleri yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat ürünlerine sahip olan bir topluluktur. Bu ‎coğrafyada büyük Türk nüfusunun varlığı zengin şifahi halk edebiyatını ortaya koymuştur. ‎ Sözlü kültür geleneğimizin önemli kolunu oluşturan ozan-âşık, uygarlığımızın derinliklerinden ‎kuşaklardan gelen Türk kültürünün eşsiz varlıklarıdır. Milli edebiyatın önemli yapıtı olan destan ve ‎hikâyeler ozanların halefi sayılan âşıklar tarafından günümüze ulaşmaktadır. Milletimizin ‎toplumsal gen kodlarını taşıyan sözlü kültür ürünleri milli bilinç ve milli kültürümüzü kendinde ‎barındırmaktadır. Tarih boyunca milli destanlardan ilham alarak milli benliğini ortaya koymuş ‎toplulukları n örneklerine sıkça görmekteyiz. ‎ Bu yazımızda İran sınırları içinde yaşayan Türklerin genel konumuna değindikten sonra ‎Azerbaycan Türklerinin âşık geleneği hakkında bilgi verilecek. Bu geleneğin sözlü kültürde önemi ‎vurgulanarak milli bilinç üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.‎

Anahtar Kelimeler
İran, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Sözlü Gelenek. ?şık Destanları.?

Abstract
Iranian Turks are a community with oral literary products rather than written literature. Having a ‎large Turkish population in this geography has revealed rich folk literature.‎ Ozan-Ashiq tradition important branch of our oral culture tradition from generation to generation a ‎unique element of Turkish culture. Epics and stories which are important works of national literature ‎it is survived by the Ozan and Ashiq. Oral culture products with the social code of nationsç. The oral ‎culture products that carry the social gene codes of nations include the perception and view of the ‎world. The tradition of telling epics by Ozan-Ashiq is a tradition that carries traces of deep culture. ‎National consciousness and national culture have been transferred from generation to generation ‎with these cultural phenomena. We see communities have put forth the national identity inspired by ‎national legends throughout history. ‎ In this article, we discussed the general position of Turks living in Iran. Information on the literature ‎and tradition of Azerbaijani Turks. The importance of this tradition in oral culture will be ‎emphasized and its impact on national consciousness will be emphasized.‎

Keywords
İran, İran Turks, Azerbaijani Turks, Oral Traditional, Ashiq Epic Story.?
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri