• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ
(HERITAGE SMUGGLED FROM ANATOLIA: THE TREASURES OF TROİA )

Yazar : Ali SÖNMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 12-40
    


Özet
Osmanlı Devleti’nde eski eserlerin toplanması ve kaçakçılıkla ilgili ilk ciddi düzenlemeler bürokrat aydın grubun öncülüğünde 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında başlatılmıştır. Zira yaklaşık bir asırdır Osmanlı Devleti’nin Batı ile olan ilişkilerinde Avrupa’yı yakından tanıma fırsatı bulmaya başlayan Osmanlı bürokratları, Yunan-Roma eserlerinin Avrupa’nın kültürel değerleri açısından sahip olduğu önemin farkına varmıştır. Osmanlı topraklarından çıkarılan tarihi eserlere 19. yüzyıldan itibaren Avrupalıların artan ilgisi ve bu ilginin giderek dış siyasetin önemli bir aracı haline gelmeye başlaması da, Tanzimat sonrasında Osmanlı bürokratlarının yeni düzenlemeler yapmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti, 1840’tan itibaren eski eser politikasını, bir yandan zaten sahibi olduğu Yunan-Roma eserlerini kadim dünyanın kültürel mirasçıları olduklarını savunan uluslar kulübüne girmek, diğer taraftan ise Osmanlı toprağında ortaya çıkarılan arkeolojik eserleri Osmanlı mirasına dâhil etmek olarak benimseyecektir. Bu açıdan bakıldığında Homeros geleneği çerçevesinde ortaya çıkan destansı anlatımdan itibaren Troya şehri, tüm dünyanın olduğu kadar Osmanlı yönetici ve bürokrasisinin de ilgisini çekmiştir. Nitekim Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethini müteakip, civar bölgelerde asayişi sağlamak maksadıyla düzenlediği askeri harekâtlar sırasında Troya’dan geçmiş ve Osmanlı bürokrasisi Troya hazinelerinin kaçırılması sonrasında bu durumu düzeltmek amacıyla büyük bir mücadelenin içine girmiştir.

Anahtar Kelimeler
Troya, Schliemann, Çanakkale, Eski Eser, Eski Eser Kaçakçılığı

Abstract
The first Ottoman attempts to collect and to preserve the antiquities began after the proclamation of the Tanzimat in 1839. Thanks to the westernization and the modernization of the Empire, the Ottoman statemen became aware of the importance of the antiquities which were sought after by the western governments for their new museums. From 1840 then on, the presence of large number of western adventurers and smugglers who were after the antiquities necessitated new regulations and legislations to protect the cultural heritage of the Empire. The new regulations and laws concerning the antiquities and founding new museums were surely intended to show that the reformed empire was part of the modern European world. Thanks to the Homeric epics, Troia and its rich remains attracted visitors throughout history. Greeks, Romans, Europeans, and some Ottomans, notably Mehmed the Conqueror visited the city and were interested in its rich history. After its rediscovery by the flamboyant German amateur archaeologist Schliemann, Ottoman authorities endeavored to protect the site as well as its archaeological treasures. Schliemann’s smuggling of the Trojan treasures and tireless efforts the Ottoman authorities to bring them back to Turkey are one of the most interesting chapters in the history of archaeology.

Keywords
Troia, Schlieman, Ancient, Çanakkale, Smuggling Antiquities
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri