• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ANA MADDESİ
(DEFINITION PROBLEM IN GENERAL TURKISH DICTIONARIES: THE MAIN ENTRY OF MILK )

Yazar : Duygu KAMACI GENCER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 61-77
    


Özet
Bu çalışmada Türk sözlükbiliminin en tartışmalı konularından biri olan tanımlama soruna süt ana maddesi ile dikkat çekilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan, 1901-2011 yılları arasında yayımlanmış Türkçe basılı sözlükler ve İngilizce-Almanca diline ait çevrim içi sözlüklerdeki süt ana maddeleri tanımlamanın şifreleme işlevi bakımından karşılaştırmalı biçimde ele alınarak söz konusu ana maddenin ayrıntılı biçimde anlamsal analizi yapılmıştır. Sözlüklerin sabit bir yapıda olmamaları ve sözlük kullanıcıları ile doğrudan etkileşim halinde olmaları kabulünden hareketle anket yöntemi ile elde edilen sözlük kullanıcılarının görüşlerini içeren anket verileri de araştırma sürecine dâhil edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu elde edilen bulgulardan yola çıkılarak genel Türkçe sözlüklerde yer almayan kimi anlamları da içeren bir süt ana madde önerisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
tanım, ana madde, genel sözlük, çevrim içi sözlük, süt ana maddesi

Abstract
In this study, the problem of defining which one of the most controversial issues in Turkish lexicography has been pointed out with the main entry of milk. The paradigm of the study was compared in terms of the encoding function of defining with the main entry of milk in Turkish printed dictionaries which published between 1901-2011 and online dictionaries of English and German and carried out a semantic analysis of milk main entry. Based on the assumption that dictionaries do not have a fixed structure and interact directly with dictionary users, the data including opinions of dictionary users obtained by survey method were also included in the research process. As a result, based on the findings obtained from the research and evaluation, a milk main entry proposal is presented which includes some meanings not included in the general Turkish dictionaries.

Keywords
definition, main entry, general dictionary, online dictionary, main entry of milk.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri