• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ
(ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ )

Yazar : Nurzhan ABİSHOV  Yaşar YILMAZ, Asan Dosmahanbet SEYDİNBEKULİ,  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 43-53
5092    3896


Özet
Bu çalışmada, kısa bir süre sonra iş hayatına atılacak olan üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi Fakültesinin dört bölümünde okuyan son sınıfı öğrencileri üzerinde uygulanan bir araştırmaya yer verilmektedir. Yapılan araştırmada veriler anket tekniği ile toplanmış olup, sonuçlar SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) paket programının 16. sürümü ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin anlamlandırılması için, çapraz tablolar, faktör analizi, güvenilirlik analizi, t testi ve varyans analizine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimci olma isteklerinde, babalarının eğitim durumlarına göre ve öğrencilerin girişimcilik özellikleri faktörlerine katılımları, bazı ailesel özelliklere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Ailesel Faktörler

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of family factors of the final year undergraduate students who are going to go into business life in a short period of time over their entrepreneurship tendencies. A research carried out on the final year undergraduate students of four different departments in Economy Faculty of AhmetYesevi University is also included in this study. The data were gathered by means of survey technique and the results were analyzed through 16 th version of SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Crosstabs, factor analysis, reliability analysis and analysis of variance and t-test were used to make sense of the obtained data. As a result of the research, it was identified that the wish to become entrepreneurs of the final year undergraduate students varies according to educational status of their fathers. In addition, it was found that the student’s participation to the factors of entrepreneurship characteristics differs according to some familial characteristics.

Keywords
entrepreneurship, entrepreneurship tendencies, family factors
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri