• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİSTAN’DA RUS İŞGALLERİNİN BİR PARÇASI: TRANS- HAZAR DEMİRYOLU PROJESİ (1879-1903)
(A PART OF RUSSIAN OCCUPATIONS IN TURKISTAN: TRANS-CASPIAN RAILWAY PROJECT (1879-1903) )

Yazar : Aysel ERDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 41-60
    


Özet
XIX. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Rusya arasında Türkistan’ın hâkimiyeti konusunda yaşanan rekabet Rusya’nın bölgeyi işgali ile neticelenmiştir. Rusya, işgal süresince gerekmedikçe askeri güç kullanmamaya dikkat etmiş ve bir açıdan bölgeyi stratejik olarak gerçekleştirdiği savaşlarla ele geçirmiştir. Türkistan’da kontrolü büyük ölçüde ele geçiren Rusya, bölgede kalıcı hâkimiyeti sağlamak adına da çeşitli stratejik yöntemler uygulamıştır. Çalışma konumuz olan demiryolu politikası da Rusya’nın Türkistan üzerindeki politik ve askeri gücünü arttırmak doğrultusunda kullanmış olduğu yöntemlerden birisidir. Rusya’nın Türkistan’daki işgalleri sırasında karşılaştıkları en büyük zorluklardan birisi Merv bölgesindeki Türkmenler olmuştur. Türkmenlere karşı verilen mücadelede, bölgeye asker ve mühimmat sevkiyatı konusunda Rusya’nın yaşadığı sıkıntılar demiryolu ihtiyacını açığa çıkarmıştır. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Rusya, Türkistan üzerinde kontrolünü arttırmak ve bölgeye gerektiğinde asker sevkiyatını kolaylaştırmak gibi politik ve askeri amaçlarla Türkistan’da demiryolları inşa etmeye başlamıştır. Daha çok askeri amaçlarla inşa edilen demiryolları bir süre sonra Rus sömürgeciliğine hizmet etmeye başlamıştır. Bu demiryollarından birisi olan Trans-Hazar demiryolu projesi, özellikle Göktepe seferi sırasında Rusya’nın nakliye konusunda yaşadıkları sıkıntının sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda; Rusya’nın Trans- Hazar demiryolunu inşa süreci, demiryolunun güzergâhı, demiryolu inşasında çalışan Teke Türkmenlerinin durumu, sonradan daha çok ticari bir nitelik kazanan demiryollarının Rus sömürgeciliğine olan hizmetleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkistan, Rusya, Türkmenler, Trans-Hazar Demiryolu.

Abstract
The rivalry between Britain and Russia in the second half of the 19th century regarding the dominance of Turkestan resulted in the Russian occupation of the region. During the occupation, Russia took care not to use military force unnecessarily and, in a way, seized the region strategically. Russia, which has taken control of Turkestan to a great extent, has applied various strategic methods in order to ensure lasting sovereignty in the region. Railway policy, which is our subject of study, is one of the methods that Russia has used to increase its political and military power over Turkestan. One of the biggest difficulties that Russia faced during the occupation of Turkestan was the Turkmen in the Merv region. In the struggle against the Turkmens, Russia's difficulties in shipment of soldiers and ammunition to the region revealed the need for railway. Towards the end of the 19th century, Russia began to build railways in Turkestan for political and military purposes, such as increasing control over Turkestan and facilitating the shipment of troops to the region. The railways, which were mostly built for military purposes, after a while began to serve Russian colonialism. One of these railways, the Trans-Caspian railway project, emerged as a result of Russia's transportation difficulties especially during the Göktepe expedition. In our study were discussed; Russia's Trans-Caspian railway construction process, the route of the railway, the status of the Teke Turkmens working in the construction of railways, the services of the railways, which later gained a more commercial character, to Russian colonialism.

Keywords
Turkestan, Russia, Turkmens, Trans-Caspian Railway.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri