• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EŞİK ALTI BOŞ DEĞİLDİR: “EŞİK” KAVRAMININ TÜRK DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI
(THE THRESHOLD IS NOT EMPTY: THE REFLECTIONS OF THE CONCEPT OF “THRESHOLD” ON TURKISH THOUGHT )

Yazar : Dilek TÜRKYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 151-162
    


Özet
Eşik, insanlık tarihi boyunca geniş anlamda dünya ve evrenin ilk girişi olarak algılanmıştır. Çağlar boyunca insanlığın tekamülü, milletleşme ve medenileşme ile birlikte yerleşik hayat ve barınak kültürünün oluşması eşik kavramını da ortaya çıkarmıştır. Eşik kavramının ilkel mimarlık dönemlerinden günümüze kadar gelişerek, farklı kültürlerdeki inanç ve uygulamalarla bir geleneğinin teşekkül ettiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eşik, Kültür, Eşik İyesi

Abstract
Threshold, the first entrance of the world and the universe in a broad sense throughout human history It is perceived as. The evolution of humanity throughout the ages, nationalization and the establishment of settled life and shelter culture along with civilization threshold has also revealed the concept. Primitive architecture of the threshold conceptfrom different periods to the presentit is seen that a tradition is formed with applications.

Keywords
threshold, culture
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri