• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN TOKYO MUTABAKAT ZAPTI BÖLGESINDEKI PERFORMANSLARININ İNCELENMESI
(INVESTIGATION OF PERFORMANCES OF TURKISH FLAGED SHIPS IN THE TOKYO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING )

Yazar : Fırat BOLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 468-487
    


Özet
Bayrak performansı özellikle de bölgesel mutabakat zabıtlarının imzalanmasından sonra, denizcilikte önemli bir konu haline gelmiştir. Bayrak performansını arttırmak, gemilerdeki eksikliklerin giderilerek gemi tutulma oranlarının düşürülmesiyle gerçekleştirilebilecek bir olgudur. Bayrak performansının artması hem gemi işletmecilerinin zaman ve para kaybetmesini önleyecek hem de ilgili bayrağın bölgesel mutabakat zaptı rejimlerinin radarından çıkmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Türk bayraklı gemilerin Asya-Pasifik bölgesindeki liman devletlerinin oluşturmuş olduğu Tokyo mutabakat zaptı rejiminin denetimlerinde sergilediği performansı incelemek, gemilerdeki eksikliklerin neler olduğunu belirlemek ve ilgili bayrak devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda ne gibi önlemler alabileceğini ilişkin önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Tokyo mutabakat zaptı veri tabanında 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasındaki veriler incelenip Türk bayraklı gemilerin Liman Devleti Kontrolü verileri ayrıştırılmıştır. Örneklemimizin tarih aralığını oluşturan 3 yıllık dönemde Türk bayraklı gemilerin 115 kez ilk denetimden geçtiği, bu denetimlerde 226 eksiklik bulunduğu ve üç geminin beş kez tutulduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular ayrıntılı olarak incelendiğinde Türk bayraklı gemilerin özellikle can kurtarma araçları, seyir emniyeti ve yangın emniyeti ile ilişkili konularda diğerlerine göre çok fazla eksikliğe sahip oldukları görülmüştür. Bayrak devleti olarak yapılacak denetimlerle bu eksikliklerin giderilebileceği, tutulmaların önüne geçilebileceği ve dolayısıyla bayrak performansının artacağı öngörülmüştür. Bayrak performanstaki artış Türk bayrağının mutabakat zaptı rejimlerinin beyaz listesine girmesini sağlayacak, böylece Türk bayraklı gemiler Liman Devleti Kontrolü için bir hedef olmaktan kurtulabileceklerdir. Bu da işletmeciler için değerli olan zamanın kaybolmamasını ve gecikmelerden kaynaklanan ücretlerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye’nin yalnızca Tokyo mutabakat zaptı bölgesinde değil diğer mutabakat zaptı bölgelerinde de beyaz listelere girebilmesi amacıyla düzenli ve zorunlu olarak yapılması gereken denetimler daha verimli hale getirilmeli, mutabakat zabıtları yıllık raporlarında orta ve yüksek riskli olan Türk bayraklı gemiler takibe alınmalı ve eksikliklerinin giderilmesi için girişimde bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Bayrak performansı, Liman Devleti Kontrolü, Mutabakat Zabıtları, Asya-Pasifik bölgesi, Tokyo Mutabakat Zaptı

Abstract
Flag performance has gained importance in the maritime sector especially after the signing of the regional memoranda of understanding. Better flag performance could be obtained through minimizing the detainment rates by eliminating the deficiencies in the ships. Improving flag performance would both prevent shipping companies to lose time and money and enable the relevant flag state to fall off the radar of the regional memorandum of understanding regimes. In this context, this study aims at investigating the performance of ships under Turkish flag exhibited in the inspections under the Tokyo memorandum of understanding, formed by the port states in the Asia-Pacific region, and determining what the deficiencies are, and make suggestions about what measures the Republic of Turkey, as the flag state, could take about this issue. Accordingly, the data obtained from the Tokyo memorandum of understanding database within the 01.01.2016 and 31.12.2018 date range were processed and the Port State Control data pertaining to the Turkish flagged ships were extracted. It was found that, in the three years period, which comprised our sample, Turkish flagged ships were subjected to initial inspection for 115 times and 226 deficiencies were found in these inspections. It was also found that three of the ships were detained five times in total. When the findings of the study were investigated thoroughly, it was found that Turkish flagged ships had more deficiencies in life saving appliances, fire safety and safety of navigation categories. It is suggested that regular inspections, as the flag state, would eliminate these deficiencies, prevent detentions and thus improve flag performance. The improvement in the flag performance would enable Turkish flag to be listed in the whitelist of the memorandum of understanding regimes, preventing Turkish flagged ships from becoming targets for port state control. This, in turn, would prevent the loss of precious time and harbor fees caused by possible delays. To achieve these objectives, the regular and compulsory inspections by the flag state should be made more effective to enter the white lists, not only in the Tokyo memorandum of understanding but also in other memoranda of understanding. In addition, the standard and high-risk ships under the Turkish flag, listed in the memorandum of understanding annual reports, should be monitored closely and initiatives should be taken to eliminate their deficiencies.

Keywords
Flag performance, Port State Control, Memoranda of Understanding, Asia-Pacific Region, Tokyo Memoran
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri