• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MARTIN CRIMP’IN ATTEMPTS ON HER LIFE OYUNUNDA (POST-TRUTH) HAKİKATİN DEĞERSİZLEŞMESİ OKUMA/SI
(POST-TRUTH READING in MARTIN CRIMP’S PLAY ATTEMPTS ON HER LIFE )

Yazar : Mesut GÜNENÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 1-13
    


Özet
Martin Crimp hem İngiltere hem de Avrupa’da en farklı ve en yenilikçi oyun yazarlarından birisidir. Postmodern ve Çağdaş İngiliz Tiyatrosu göz önünde tutularak Post-Truth (Hakikatin Değersizleşmesi) kapsamında bu makale Martin Crimp’in en iyi bilinen Attempts on Her Life (1997, Onu Öldürmeye Teşebbüs Etmek) oyununun okumasını yapar. Attempts on Her Life oyununun birbiriyle çelişen 17 senaryosunda Martin Crimp Anne ya da Anny, Annie, Anya ve Annushka karakterinin kim ve ne olduğunu sorgular. Anne bir kül tablası mı, turist rehberimi, kurye mi, porno yıldızımı yoksa yeni bir araba markası mıdır? Bu kadın karakter fiziksel olarak görülmez ya da hissedilemez. Kadının varlığının gerçek olup olmadığı sorgulanır. Öte yandan gerçekliğinin sorgulandığı politik yalanlar post-truth politika başlığı altında analiz edilmektedir. Medya, ideoloji, politika, tüketim, yalanlar ve toplumsal çöküntü konularına dikkat çekilerek ve özellikle post-truth ve onun hakikat değerinin ve insan ilişkilerinin yapı söküm rolüne yoğunlaşılarak, Crimp’in başyapıtı incelenecektir. Bu çalışmanın amacı temel değerleri ve kimlikleri yok eden ve önceden belirlenen senaryoları topluma sunan post-truth kavramını oluşturan terimler perspektifinden Crimp’in yeni tür oyununu analiz etmektir. Diğer bir ifadeyle Crimp’in oyunu Anne gerçekte kimdir? ve gerçekte karışık senaryolardaki hakikat nedir? sorgulamalarını yapar.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Hakikatin Değersizleşmesi (Post-Truth), Martin Crimp, Attempts on Her Life.

Abstract
Martin Crimp is one of the most distinctive and reformist playwright both in England and Europe. In the light of postmodern and Contemporary British Drama, this article reads Martin Crimp’s most well known play Attempts on Her Life (1997) in the context of post-truth world. In the 17 contradictory scenarios of Attempts on Her Life, Martin Crimp questions who or what Anne or Anny, Annie, Anya and Annushka is. Is Anne an astray, a tourist guide, or courier, porn star and new brand of car? This woman character cannot be seen or felt physically. The exsitence of the woman is questioned whether it is real or not. On the other hand, politic lies, whose reality is questioned, have been analyzed under the title of post-truth politics. Drawing mainly on the terms of media, ideology, politics, consumerism, lies and social corruption, particularly focusing on critical role of post-truth and its deconstruction role of valuation of truth and human relations, Crimp’s masterpiece will be examined. The aim of this study is to analyze Crimp’s new kind of play through the lens of terms forming post-truth which devastates the fundamental values and identities and represents predetermined scenarios to society. In other words Crimp’s play interrogates who Anne really is? and what the truth of any complicated scenarios really is?

Keywords
Post-Truth, Martin Crimp, Attempts on Her Life
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri