• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İRONİ İLE YOĞRULMUŞ BİR PARODİ ÖRNEĞİ OLARAK OĞUZ ATAY’IN “NE EVET NE HAYIR”I
(OĞUZ ATAY’S “NE EVET NE HAYIR”, IS AN EXAMPLE OF A PARODY PASS IN THE INTERWINED WITH IRONY )

Yazar : Selçuk ATAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 298-307
    


Özet
İnsanoğlunun içinde bulunduğu dünyanın çelişkilerine yönelen ironinin en önemli işlevlerinden biri şüphesiz “farkındalık” sağlamaktır. Çift katmanlı bir “olgu” olan ironi, kimi metinlerde ise kendisi de aslında bir kurgusal metin iken başka bir kurguya dikkat çeken parodi ile iç içe geçmiş durumdadır. Kaynağını tarih öncesi dönemlerde gördüğümüz ironi ve parodi zaman içerisinde pek çok değişikliğe uğrayarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Üstelik bu değişiklikler iç yapı ile ilgili olduğu kadar formla da yakından ilgilidir. Oğuz Atay da yukarıda kısaca işaret edilen şekliyle ironi ve parodiyi eserlerinde ustaca kullanan sanatkârlarımızdandır. Şahit olduğu dönem içerisinde ortaya çıkan pek çok durum, sanatkâr duyarlılığına sahip bir kalemin ironi ve parodi penceresinden okuyucuya sunulur. Tahkiyeli bir metnin imkânları dahilinde insanın farkındalığına dair pek çok husus bu şekilde çözümlenir. Bu makalede Atay’ın “Ne Evet Ne Hayır” adlı hikâyesi ironi ve parodinin sağladığı bakış açısından çözümlenmeye çalışılacaktır. Oğuz Atay da yukarıda kısaca işaret edilen şekliyle ironi ve parodiyi eserlerinde ustaca kullanan sanatkârlarımızdandır. Oğuz Atay’ın içinde bulunduğu toplum ve zamanla dünyaya doğmuş olan bir sanatkâr olarak şahit olduğu dönem içerisinde ortaya çıkan pek çok durum, onun bahse çalışılan sanatkâr duyarlılığına sahip bir kalemin ironi ve parodi penceresinden okuyucuya sunulur. Tahkiyeli bir metnin imkânları dâhilinde insanın farkındalığına dair pek çok husus bu şekilde çözümlenir. Bu makalede Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı kitabında bulunan “Ne Evet Ne Hayır” adlı hikâyesi ironi ve parodinin sağladığı bakış açısıyla çözümlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İroni, Parodi, Metin Çözümlemesi, Farkındalık, Oğuz Atay.

Abstract
One of the most important functions of the irony that human beings are facing in the contradictions of the world is undoubted "awareness". The irony, a double-layer phenomenon, is, in fact, a fictional text in some texts, but it is intertwined with a parody that draws attention to another fiction. The irony and parody that we have seen in the prehistoric period of the source has undergone many changes over time and maintained its existence until the day. Moreover, these changes are closely related to the form as well as to the internal structure. Oğuz Atay, as a pointed out briefly this passage, is our one of the artisans who use skillfully them in his works. In the period of his witnessing many situations that arise within a is presented to the reader through the irony and parody's scope. Many aspects of human awareness within the possibilities of an arithmetic text are resolved in this way. In this article, the story of Atay's “Ne Evet Ne Hayır” ("Neither Yes or No") will be tried to be analyzed in terms of the irony and parody's viewpoint. Oğuz Atay is one of the craftsmen who use irony and parody skillfully in his works. The society that Oğuz Atay is in and many situations that arise during the period he witnessed as an artist born to the world is presented to the reader from the irony and parody window of a pen with artistic sensitivity. Many aspects of human awareness within the possibilities of an arbitrary text are resolved in this way. In this article, Atay's named “Ne Evet Ne Hayır in his book Korkuyu Beklerken Beklerken (The Waiting for Fear) will be analyzed from the perspective of irony and parody.

Keywords
Irony, Parody, Text Analysis, Awareness, Oğuz Atay.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri