• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNDE EDEBİYATIN ROLÜ: OSCAR WILDE’IN VE ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE ÇOCUK
(THE ROLE OF LITERATURE IN SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN: CHILD IN OSCAR WILDE’S AND ÖMER SEYFETTİN’S STORIES )

Yazar : Rabia Nesrin ER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 199-219
    


Özet
Oscar Wilde ve Ömer Seyfettin Birey’e ve Bireyselliğe, Çocuğa ve Çocukluk dönemine önem veren derin ve özgün düşünürler ve yazarlardır. Ondokuzuncu yüzyıl bir İrlandalı ve ondokuzuncu yüzyıl bir Türk –Wilde ve Seyfettin- yazar ülkelerin parlak bir geleceğe sahip olması için “insanoğlunun çocukluk döneminin” ve “çocukluk masumiyetinin” dikkatli gözlemlenmesinin, farkına varılmasının, dikkate alınmasının ve bu çocukluk dönemine ve masumiyetine saygı duyulmasının gerekliliğini ve önemini öyküleri aracılığı ile belirtmiş ve vurgulamıştır. Çocukların sahip olduğu duygularının, düşüncelerinin, fikirlerinin, inançlarının, hayallerinin, yeteneklerinin, ruhlarının ve gösterdikleri çabalarının öneminin zamana ve mekâna göre değişmediği gerçeğini yansıtmaktaki ustalıkları Wilde’ı ve Seyfettin’i her dönemde eserlerine başvurulan ve akademik çalışmalara ışık tutan yazarlar olma niteliği kazandırmıştır. Wilde’ın ve Seyfettin’in eserleri okurlara çocukların önemli ruhsal içgörüsünü fark etme olanağı sağlaması Wilde’ın ve Seyfettin’in evrensel yazar oldukları görüşünü kanıtlamaktadır ve bu, makalenin temel tartışma konusudur.

Anahtar Kelimeler
Birey; Çocuk; Karşılaştırmalı Edebiyat; Oscar Wilde; Ömer Seyfettin.

Abstract
Oscar Wilde and Ömer Seyfettin are great and unique philosophers and authors who in their own unique ways value the Individual and Individuality, Child and era of Childhood. One nineteenth century Irish author and one nineteenth century Turkish author –Wilde and Seyfettin – through their short stories present and emphasize the necessity and importance of observing closely and carefully, noticing, taking into consideration and respecting “the childhood era of mankind.” and “childhood innocence” for the bright futures of countries. Wilde and Seyfettin are, in fact, universalists as works of both authors make readers see the considerable psychological insight of children and what makes them timeless authors shedding light on the studies of scholars and researchers is thanks to their mastery on reflecting the significance of the feelings, thoughts, ideas, beliefs, dreams, skills, endeavours, souls of children, and this is the main argument of this article.

Keywords
Individual; Child; Comparative Literature; Oscar Wilde; Ömer Seyfettin
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri