• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇİN’İN KÜRESEL BİR YUMUŞAK GÜÇ HAREKETİ: CGTN’NİN İNCELENMESİ
(A GLOBAL SOFT POWER MOVEMENT OF CHINA: EXAMINATION OF CGTN )

Yazar : Emrah AYDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 260-275
    


Özet
Ekonomik gelişme ve askeri modernleşme yoluyla sert bir güç elde etmek için çalışan Çin, son yıllarda sert güç kullanımını yumuşak güçle desteklemeye çalışmaktadır. Politik sistemi dünyadaki birçok insan için çekici olmayan Çin, Devletin önderliğinde kamu diplomasisini yürütmekte ve yumuşak gücünü kullanmaktadır. Çin; politikalarını, kimliğini, değerlerini ve kültürünü aktarmak için yoğun çaba sarf etmekte ve yumuşak güç kullanım kapasitesini geliştirmek için yatırımlar yapmaktadır. Bu amaçla Çin, küresel medya ortamını değiştirebilecek medya çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Batı’nın uluslararası alanda söylem gücünü tekelleştirdiği görüşünü savunan Çin, küresel medya ortamını değiştirmek için uluslararası bir yayın oluşturmanın gerekliliğini anlamış, mesajını aktarmak ve söylem gücünü arttırmak için küresel yayıncılığını hayata geçirmiştir. Bu doğrultuda yayında bulunan CGTN, Parti devletinin rehberliğinde bir yumuşak güç hareketi olarak markalaştırılmaya çalışılmış ve yumuşak güç stratejisine entegre edilmiştir. Çin hükümeti geleneksel ulusal değerlerin korunmasında, ulusal kimliğin yansıtılmasında ve ulusal imajının geliştirilmesinde CGTN’ye büyük önem vermiştir. Hükümetin sıkı bir siyasi kontrolü altında faaliyet gösteren CGTN, dünyaca ünlü haber medyalarından biri olmayı arzulamakta ve bir medya yayılma politikası olarak Pekin’in sesini dünyaya duyurmaktadır. Bu makale, Çin’in yumuşak güç stratejisinin bir aracı olarak CCTV ve CGTN’nin gelişimini, CGTN İngilizce’nin program ve içeriklerini uluslararası düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, metodolojik düzeyde, geniş bir yelpazede Çin’in yumuşak gücü, kamu diplomasisi ve CGTN’nin analizine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çin, Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, CCTV, CGTN

Abstract
China, which has been trying to achieve a hard power through economic development and military modernization, has been trying to support the use of hard power with soft power in recent years. China, of which political system is not attractive for many people in the world, has a public diplomacy under the leadership of the State and uses its soft power. China is making intense efforts to convey its policies, identity, values, and culture and invests in improving its capacity to use soft power. For this purpose, China has focused on media studies that can change the global media environment. China, which defends the view that the West monopolizes its power of discourse in the international arena, has recognized the need to create an international publication to change the global media environment, and has implemented global broadcasting to convey its message and increase its power of discourse. The CGTN, which broadcasts in this direction, has been tried to be branded as a soft power movement under the guidance of the Party State and is integrated into the soft power strategy. The Chinese government has attached great importance to CGTN in the protection of traditional national values, in reflecting national identity and in improving its national image. CGTN, which operates under a strict political control of the government, desires to become one of the world renowned news media and announces the voice of Beijing as a media expansion policy to the world. This article aims at examining the development of CCTV and CGTN as an instrument of China's soft power strategy and reviewing the programs and contents of CGTN English at an international level. The study is based on China's soft power in a wide range, public diplomacy, and analysis of CGTN at a methodological level.

Keywords
China, Public Diplomacy, Soft Power, CCTV, CGTN
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri