• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GÜLŞEN-İ RAZ VE ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’DE YOKSUL VE YOKSULLUK
(POOR AND POVERTY IN GULSEN-I RAZ AND ŞERH-I CEZIRE-I MESNEVI )

Yazar : Mehmet Malik BANKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 121-138
    


Özet
Çalışmanın konusunu, Türk edebiyatı içerisinde önemli bir yer tutan Tasavvuf edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Elvan-ı Şirazi ve Abdullah Bosnevi’nin kendi dönemleri içerisinde yoksul ve yoksulluğa bakış açısı teşkil etmektedir. Milletlerin, ailelerin ve bireylerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli yaşam şartlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu da belli bir mali disiplini beraberinde getirir. Bu mali disiplin de ekonomi (iktisat) ve bütçeyle sağlanır. Toplumların ve bireylerin refah seviyesi, ihtiyacını karşılayabilme ve gündelik geçimini rahatlıkla sağlayabilme yeterliliğiyle doğru orantılıdır. Geçim kalitesi, toplum ve bireyin sağlık durumunu da olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileyebilecek seviyededir. Refah düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda özellikle seküler dünya bakış açısıyla bakıldığında o toplumda yaşayan bireylerin daha müreffeh ve mutlu olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızın giriş kısmını ekonomiyle ilgili terimler, bunların sözlük bilimsel tanımları ve etimolojik tahlilleri oluşturmaktadır. Giriş kısmından sonra, bu iki eserde geçen ve yoksullukla ilgili beyitler üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere, hemen hemen her konuda olduğu gibi yoksullukta da bir maddi yoksulluk bir de manevi yoksulluk söz konusudur. Biz de bu konuyu bu iki düşünürün önemli iki eseri olan Gülşen-i Raz ve Şerh-i Cezire-i Mesnevi adlı eserlerinden yola çıkarak günümüzdeki olguya da işaret edecek şekilde bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Dolayısıyla bu değerlendirmede bu mutasavvıfların etkilendikleri şahsiyetler olan Şebüsteri ve ünlü hümanist Mevlana’nın da konuya bakış açıları ortaya çıkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Gerçek Yoksulluk, Şebüsteri, Abdullah Bosnevi, Dil felsefesi.

Abstract
The subject of our study constitutes is perspective of poor and poverty of Elvan-i Şirazi and Abdullah Bosnevi, who are the leading names in Sufism literature holding an important place in Turkish literature, in their own time. Nations, families and individuals need to have the necessary living conditions to maintain their lives. This situation brings with it a certain financial discipline. This financial discipline is provided by economy and budget. The welfare situation of societies and individuals is directly proportional to their ability to meet their needs and to ensure their daily livelihood. The quality of the livelihood is at a level which can positively or negatively affect the health of the society and the individual. In societies with high levels of welfare, especially from a secular world point of view, it is thought that individuals living in that society are more prosperous and happy. The introduction of the study consists of terms related to economics, their scientific definitions and etymological analyzes. After the introduction, these two works will focus on couplets related to poverty. As it is known, a material poverty and spiritual poverty is the point in question in poverty case in almost every issue. We evaluated this point in a way to point out the present case by taking the two important works of these two thinkers: Gülşen-i Raz and Şerh-i Cezire-i Mesnevi. Therefore, this evaluation will have revealed point of view, Şebüsteri and the famous humanist Mevlana who are influenced by these mystics

Keywords
Keywords: Mevlana, Real Poverty, Şebüsteri, Abdullah Bosnevi, Language Philosophy.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri