• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GEÇ ORTAÇAĞ İNGİLTERE’SİNDE KRALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İÇİN UYGULANAN BİR İDAM ŞEKLİ
(A TYPE OF EXECUTİON FOR CRİMES AGAİNST THE KİNG İN LATE MEDİEVAL ENGLAND )

Yazar : Halil YAVAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 139-147
    


Özet
Ortaçağ Avrupa tarihi denildiğinde akla gelen kavramlardan birisi, korkunç işkence metotları ve infaz yöntemleridir. Bazı suçlarda o kadar şiddetli bir ceza verme ihtiyacı duyulmaktadır ki bunun için ölümü bile az görmekteydiler. Bunlardan birisi de vatana ihanettir. Nitekim geç Ortaçağ İngiltere’sinde bu suçu işleyenler ancak bir dizi işkenceden geçirildikten sonra öldürülürlerdi. Bunun için mücrim önce sürüklenir, sonra halkın görebileceği bir yerde asılır, devamında iç organları veya erkeklik organları kesilip ateşte yakılır ve en sonunda da kafası kesilerek öldürülürdü. Bu işkencelerden bazılarının geçmişi Roma dönemine kadar dayansa da hepsinin bir araya getirilip sistemleştirilmesi geç Ortaçağ’da I. Edward döneminde olmuştur. O, bu yöntemi özellikle Galler ve İskoçya’yı hâkimiyeti altına almak için giriştiği istila hareketinde kullanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İdam, İsyan, Mahkeme, İşkence

Abstract
One of the concepts that comes to mind when medieval European history is mentioned is the the terrible methods of torture and execution. In some crimes, the need for a punishment was so severe that even the death penalty remained light. One of them is treason. Indeed, in late medieval England, those who committed this crime were killed after being subjected by a series of torture. For this, the perpetrator would be dragged first, then hanged to a place where the public could see it, and then the internal organs or manly organs would be cut off and burned on fire, and eventually his head would be cut off and killed. Although some of these torture dates back to the Roman period, but all of them were brought together and systematized in the Late Middle Ages during the Edward I period. He used this method in especially in the invasion movement that Wales and Scotland attempted to dominate.

Keywords
Execution, Rebellion, Court, Torture
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri